Contract Lifecycle Management
Juridikoktober 07, 2021

Ladda ner vår vitbok och utforska varför kontraktslivscykelhantering spelar en större roll än någonsin tidigare

Före COVID-19 genomgick organisationer digital transformation i olika takt. Nu när vi närmar oss det nya normala är digital transformation inte längre bara en process eller ett framtida slutmål. Det har blivit till ett obestridligt behov som kommer att definiera hur organisationer kommer att överleva efter COVID-19.

Den juridisk avdelningens främsta roll att skydda företaget genom att identifiera och mildra juridiska risker. Detta tar oss till själva kärnan av varje juridisk avdelning - hantering av kontrakt under hela deras livscykel; skapande/ utarbetande, förhandling/granskning, godkännande, slutförande, förnyelse/annullerande.

Om kontrakt inte hanteras effektivt så är chansen stor att företaget riskerar att förlora pengar och trovärdighet. Faktum är att enligt IACCM kostar dålig kontraktshantering företag i genomsnitt 9 % av intäkterna varje år. Samtidigt rapporterar KPMG att dålig kontraktshantering kan resultera i att företag förlorar upp till 40 % av kontraktets värde. Mer information finns i artikeln med tips om hur du får kontroll över kontraktshanteringsprocessen.

Argumentet om ekonomiska- och anseendeförluster på grund av dålig kontraktshantering är ett övertygande argument för att effektivisera kontraktsprocesser.

Men vad är det som gör kontraktslivscykelhantering oumbärligt år 2021?

Det nya normala efter pandemin har gjort kontraktshanteringslösningar avgörande för företags kontinuitet - en trend som vi kan förvänta oss bli kvar under en lång tid. Eftersom jurister jobbar på distans allt oftare kommer efterfrågan på verktyg för att säkerställa att kontraktsprocesser går lika smidigt som innan Covid att öka.

Contract Lifecycle Management: the irrefutable need for technology
Vill du få en bättre överblick över kontrakten som används av kollegor i organisationen när du arbetar hemifrån? Ladda ner vår vitbok "Contract Lifecycle Management: the irrefutable need for technology", (på engelska) och utforska varför kontraktslivscykelhantering spelar en större roll än någonsin tidigare, dess övergång till att bli affärskritisk och viktiga verktyg för kontraktslivscykelhantering som juridiska avdelningar måste investera i för affärsframgångar efter COVID-19-pandemin.
Back To Top