Prisbasbelopp 2022
Skatt & Ekonomifebruari 14, 2022

Basbeloppen för 2022 är fastställda

Nu är samtliga basbelopp för 2022 fastställda av regeringen. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet är 49 300 kronor, en höjning med 700 kronor av båda jämfört med 2021. Inkomstbasbeloppet har fastställts till 71 000 kronor, vilket är en höjning med 2 800 kronor. Basbeloppen har effekt på många skatt- och försäkringsrelaterade belopp.

2022 års prisbasbelopp

Det är förändringen av konsumentprisindex som är grunden för att beräkna prisbasbelopp. Under år 2022 gäller följande prisbasbelopp:

 • Prisbasbelopp 48 300 kronor.
 • Förhöjt prisbasbelopp 49 300 kronor.

Belopp baserade på prisbasbeloppet

Det är prisbasbeloppet som vanligtvis används för att beräkna olika gränser och nivåer i skattereglerna. Nedanstående belopp kommer att gälla för inkomst- och beskattningsåret 2022 och för de beskattningar som ska ske under 2023.

Skatteberäkningen

 • Deklarationspliktsgränsen blir 20 431 kr (0,423 x 48 300).
 • Grundavdraget vid beskattningen ligger i intervallen 14 200 – 37 200 kr.
 • Maximalt grundavdrag ges i inkomstintervallet 131 200 – 151 199 kr.
 • Högsta grundavdraget för personer som fyllt 65 år är 112 200 kr i inkomstintervallet 389 800 – 544 999 kr.
 • Lägsta grundavdraget för pensionärer är 14 200 kr för inkomster på 1 707 400 kr och uppåt.
 • På inkomst upp till 20 431 kr betalas ingen pensionsavgift (0,423 x 48 300).
 • Spärrbeloppet för skattereduktion för kommunal fastighetsavgift för pensionärer kan aldrig bli lägre än 3 298 kr.

Sjukpenninggrundande inkomst

 • Högsta inkomst som ger rätt till sjukpenning blir 386 400 kr (8 x 48 300).
 • Högsta inkomst som ger rätt till föräldrapenning på grund av barns födelse blir 483 000 kr (10 x 48 300).
 • Högsta inkomst för tillfällig föräldrapenning och graviditetsersättning blir 362 250 kr (7,5 x 48 300)

Bilförmånsberäkning

 • Prisbasbeloppsdelen vid beräkning av bilförmån blir 14 007 kr (0,29 x 48 300).
 • För bilar inregistrerade före 1 juli 2018 blir prisbasbeloppsdelen 15 311 kr (0,317 x 48 300).
 • Det särskilda tillägget vid bilförmån tillkommer då nybilspriset överstiger 362 250 kr (7,5 x 48 300).
 • Lägsta nybilspris för sexårsbilar blir 193 200 kr (4 x 48 300).

Övrigt

 • Det skattefria inrikestraktamentet blir 240 kr (0,005 x 48 300).
 • Förmån av fri kost hel dag 2022 blir 250 kr (0,0052 x 48 300)
 • Ersättning utan sociala avgifter till idrottsutövare blir 24 150 kr (0,5 x 48 300).
 • Direktavdrag för inventarier av mindre värde medges för inköp som understiger 24 150 kr (0,5 x 48 300).
 • Företag med kontantförsäljning under 193 200 kr undantas från kravet på certifierat kassaregister (4 x 48 300).

Det förhöjda prisbasbeloppet används för att beräkna intjänade pensionspoäng när det gäller tilläggspension.

2022 års inkomstbasbelopp

Det är förändringen av inkomstindex som ligger till grund för beräkning av inkomstbasbeloppet. Inkomstindex är ett mått på den procentuella förändringen av inkomstnivån i Sverige.
Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet 2022 till 71 000 kronor. Det innebär bland annat följande:

 • Allmän pensionsavgift beräknas på inkomst upp till 572 970 kr (8,07 x 71 000).
 • Maximal allmän pensionsavgift blir 40 100 kr.
 • Maximal pensionsgrundande inkomst 2022 blir 572 970 kr.

Inkomstbasbeloppet i 3:12-reglerna

I reglerna om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag ingår inkomstbasbeloppet som en viktig faktor. 2022 års inkomstbasbelopp ger följande:

 • Gränsbeloppet för 2023 får beräknas schablonmässigt till 195 250 kr (2,75 x 71 000).
 • För att kunna utnyttja det lönebaserade utrymmet 2023 krävs att delägaren själv tar ut lön under 2022 på antingen 426 000 kr (6 x 71 000) plus 5 procent av totala löner eller 681 600 kr (9,6 x 71 000).
 • En utdelning under 2022 beskattas i inkomstslaget tjänst upp till 6 390 000 kr (90 x 71 000).
 • En kapitalvinst under 2022 beskattas i inkomstslaget tjänst upp till högst 7 100 000 kr (100 x 71 000).

Kommunal fastighetsavgift

Den kommunala fastighetsavgiften för 2022 blir:

 • 8 874 kr för småhus, dock max 0,75 procent av taxeringsvärdet och
 • 1 519 kr per lägenhet i flerbostadshus, dock max 0,3 procent av taxeringsvärdet på bostadsdelen.
Källor

 

Detta innehåll är från Skatteinformationen

Skatteinformation är ett oumbärligt verktyg för skatteproffs, en nyhetstjänst med allt du behöver veta. Senaste skattenyheter, tung analys och initierade svar från våra experter.
Arbetar som Skatteexpert på Wolters Kluwers skatterättsavdelningen med att utföra och förmedla analyser och insikter inom skatteområdet.
Back To Top