A woman taking notes while on a phone call in her payjamas at home
Skatt & Ekonomiapril 20, 2022

6 saker att titta efter när du investerar i ett nytt verktyg för skatt eller bokslut

Att arbeta med moderna verktyg ger dig möjligheter att arbeta mer effektivt samtidigt som du minskar risken för misstag. Detta gäller oavsett om du är ett företag som gör din egen rapportering eller om du är en redovisningsbyrå som rapporterar åt dina kunder. Men vad ska man titta efter när man letar efter ett nytt verktyg? Vi listar 6 saker att titta efter när du letar ett nytt, modernt verktyg för skatt eller bokslut.
 

1. Lätt att göra rätt 

En av de viktigaste egenskaperna ett modernt verktyg kan ha är att det är lätt att använda. Det ska vara lätt att komma in i och lära sig för nya användare. Det bör också ha ett modernt gränssnitt som är tydligt och lättöverskådligt. En bra användarupplevelse helt enkelt. Molnbaserade verktyg förbättrar i regel också användarupplevelsen då de ökar tillgängligheten och minskar behovet av systemunderhåll. 

Det kan också vara bra att undersöka hur pass aktivt leverantören arbetar med användarupplevelsen. Har de till exempel en användarpanel med testpiloter som bidrar med ett kundperspektiv i den löpande utvecklingen? Det kan vara ett sätt att jobba nära användaren för att uppnå bästa möjliga användarupplevelse.

2. Möjlighet till integrering 

En av de viktigaste digitaliseringsfrågorna för redovisningskonsulter idag är möjligheten till automatisering och sömlös överföring av data mellan olika system. Detta gäller i allra högsta grad också verktyg för bokslut och skatt. 

Att sömlöst och automatiskt kunna överföra data mellan dina verktyg för bokslut och skatt är en stor fördel. Men givetvis också att det finns möjlighet att importera dem från ditt bokföringsprogram.

3. Smarta funktioner 

Dagens moderna system är i många fall så smarta att de kan ge dig vägledning genom processerna och ge rekommendationer om vilka bilagor som bör upprättas. Dessa hjälpmedel är i första hand ett stöd som inte kan ersätta konsultens egen kunskap, men de kan ge värdefull hjälp som både kan öka produktiviteten och fungera som  

Förutom att öka din produktivitet så kan de också hjälpa dig att undvika fel och säkra din regelefterlevnad. Idag kan moderna verktyg utföra regelbundna kontroller av inmatade siffror, samt upptäcka fel och meddela om bilagor inte stämmer. En del verktyg hjälper till genom att ställa kontrollfrågor - Har du gjort x och y?

4. Möjlighet till samarbete

Den digitala utvecklingen har ökat möjligheterna att samarbeta med kollegor i olika verktyg på ett enkelt sätt. För många byråer blir effektivt samarbete en allt viktigare fråga och det är förstås något som bör tas i beaktande när nya verktyg köps in. 

Vilken typ av funktionalitet som stöder samarbete finns? Till exempel möjlighet att checka av uppgifter så att andra kan se att de är klara, samt se vem som utfört dem. Och hur fungerar samarbetet med kunder? Går verktyget också att integrera med särskilda samarbetsverktyg eller digitala plattformar? Det är exempel på frågor som kan vara intressanta att få svar på.

5. Tillräckligt avancerat 

Att välja en helhetslösning, ett gemensamt system för all ekonomisk hantering, kan låta lockande. Men risken är att det helt enkelt inte har alla funktioner du behöver. Helhetslösningar kan vara konstruerade för att endast hantera de vanligaste uppgifterna. Här kan det vara bra att gå igenom dina behov och säkerställa att de uppfylls.

Kan systemet till exempel hantera alla de företagsformer som är aktuella i ditt arbete? Och finns stöd och mallar för det? Digital inlämning av årsredovisning och inkomstdeklaration till exempel.

6. Framtidssäkert 

Att ett verktyg är framtidssäkert innebär att det är utvecklat med en framsynthet och flexibilitet som kan ta höjd för förändringar över tid. Lagar och regler uppdateras hela tiden och det är viktigt att dina verktyg hela tiden är uppdaterade enligt detta. Exempelvis är det generellt mer framtidssäkert med molnbaserade lösningar eftersom du slipper hantera lagring på en lokal server, inklusive processer för säkerhetsbackuper,  samt att uppdateringar sker automatiskt i molnet. 

Men det handlar lika mycket om leverantören som verktyget. De aktörer som framgångsrikt levererar mjukvarulösningar idag, tar inte bara höjd för ständig utveckling av tekniken, utan tar också ett ansvar för förståelsen av lagförändringar, branschpraxis och samarbetsprocesser. 

Om du vill lära dig mer om verktyg för skatt och bokslut 

Back To Top