effektivare bokslut
Skatt & Ekonomiapril 05, 2021

5 tips för ett effektivare bokslut

Företagare har olika krav på hur snabbt de vill ha sitt bokslut klart. Vissa företag är bolag i en större koncern vilket gör att de har en snäv tidspress. Andra har inte samma tidspress men vill ha bokslutet klart snabbt och effektivt för att stänga det gamla året och istället fokusera framåt på verksamheten. Här är fem tips på hur du får bokslutet avklarat mer effektivt!

1. Sätt upp en tidplan för bokslutet

Gör en tidplan för när bokslutet ska vara klart. Bryt sedan ner det som ska göras i mindre delar, vilket underlättar att hålla tidplanen. Det är även viktigt att de som ska attestera leverantörsfakturor, upprätta kundfakturor, och så vidare, får kännedom och är medvetna om tidplanen. Se till att börja i god tid och be om material som du vet att du kommer att behöva- På så sätt skapar du bättre flöde mellan olika bokslut.

2. Stäm av din bokföring månadsvis

Genom att göra månadsavstämningar löpande under året så finns rutinen på plats och många delar är redan avstämda när man kommer till årsbokslutet. Med dokumenterade avstämningar varje månad har du förhoppningsvis fångat upp fel och oklarheter och hanterat dessa löpande under året vilket minimerar arbetet vid årsbokslutet.

3. Välj ett smidigt system

Att sköta bokslutet i ett bra system underlättar dels att hålla tidplanen, dels är det betydligt roligare att arbeta när du kan använda dig av smarta funktioner. Det är en fördel om du även gör dina månadsavstämningar i samma system eftersom mycket information då följer med från avstämningarna till bokslutet. Capego Bokslut är både snyggt och effektivt. Dessutom har du möjlighet att dela ditt arbete med kunden.

4. Korrigera oklarheter löpande

Vet du med dig att du har oklarheter i din bokföring, se till att hantera dessa löpande under året! Låter du dem ligga kvar tills det är dags för bokslut kommer bokslutet att ta mycket längre tid att upprätta.

5. Dokumentera på ett bra sätt

När du under året stöter på dokument som du vet kommer att behövas till bokslutet så spara dessa på rätt plats direkt, med fördel digitalt, där du lätt hittar det senare. På så sätt har du mycket dokumentation klar när året kommer till sitt slut och det är dags att upprätta bokslutet. Ett bokslut som är smidigt att upprätta är oftast roligare att upprätta.

Nytt grepp om skatt & ekonomi

Capego Bokslut

Vill du testa ett smartare sätt att göra bokslut?
Back To Top