• AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

    Ak máte otázky týkajúce sa spôsobu, akým spracúvame vaše osobné údaje, alebo ak chcete využiť jedno z vašich práv, môžete nás kontaktovať prostredníctvom formulára , „POŽIADAVKY A INÉ ŽIADOSTI‘ Môžete sa obrátiť aj na nášho úradníka pre ochranu osobných údajov pomocou „Formulára pre otázky a iné požiadavky.“

    Ak sa domnievate, že nereagujeme, prípadne nesúhlasíte s našimi postupmi ochrany osobných údajov, môžete podať sťažnosť svojmu vnútroštátnemu orgánu na ochranu údajov.

    V odpovedi na žiadosť vás môžeme v prípade potreby požiadať o overenie vašej totožnosti a poskytnutie informácií, ktoré nám pomôžu lepšie pochopiť vašu žiadosť. Ak nevyhovieme vašej žiadosti, či už úplne, alebo čiastočne, vysvetlíme vám dôvody.