LEX Navigator
LEX Navigator Postępowanie Administracyjne

Praktyczny przewodnik po procedurach postępowania administracyjnego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi.

Minimalizuje ryzyko popełnienia błędów przez uczestników postępowania. Dzięki procedurom można dotrzeć do wzorów, komentarzy, linii orzeczniczych, orzecznictwa i innych kategorii dokumentów.

Interaktywne schematy procedur znajdujące się w programie, prezentują:
Eksperci LEX Navigator Postępowanie Administracyjne
boguslaw-dauter
Sędzia NSA w Izbie Finansowej, w latach 2011-2014 członek Państwowej Komisji Wyborczej.
Doktor habilitowany, wieloletni pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Andrzej Wróbel
Redaktor naczelny
2001 – Profesor nauk prawnych
1991 – Doktor habilitowany; Wydział Prawa I Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie; "Centralne planowanie państwowe. Studium administracyjno-prawne”
1982 – Doktor nauk prawnych; Wydział Prawa I Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie; "Administracyjnoprawne instrumenty ochrony gruntów rolnych w procesie inwestycyjnym”
Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Asystent specjalista ds. orzecznictwa w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Asystent specjalista ds. orzecznictwa w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Asystent sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

ORCID 0000-0002-4293-1917

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych.

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
Prawnik, politolog, asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Doktorantka w Katedrze Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, radca prawny.
Profesor doktor, prorektor w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu.
Doktor, sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku.

ORCID 0000-0003-1527-0305

Doktor habilitowana, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Doktor, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku oraz adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Radca prawny i etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku; ukończył aplikację sędziowską.
LEX Navigator
Dowiedz się więcej o możliwościach korzystania z programu
Back To Top