Zapewne wiesz, że z dniem 1 lipca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego. Pracodawcy, w związku z tym faktem, mają obowiązek zapewnienia pracownikom zaległych szkoleń okresowych, a także badań profilaktycznych. Należy je zrealizować niezwłocznie, nie później niż w terminie 180 dni.

W praktyce oznacza to szereg wątpliwości.

Jak więc inspektorzy pracy mogą oceniać niezwłoczne wykonanie obowiązków - w kontekście 180 dni - oraz w jakiej kolejności kierować pracowników na zaległe badania okresowe?

Aby Cię wesprzeć w tych zmianach przygotowaliśmy bezpłatnego ebooka „Przywrócenie okresowych badań profilaktycznych i szkoleń BHP”, z którego dowiesz się między innymi jak:

 • ustalić kolejność osób kierowanych na badania?
 • przygotować akta osobowe?
 • oraz jakie środki prawne może zastosować inspektor pracy w przypadku wykrycia nieprawidłowości podczas kontroli?

Dlaczego warto pobrać naszego ebooka?

 1. Omawiamy krok po kroku powrót pracowników i pracodawców do obowiązków związanych ze wznowionymi badaniami okresowymi, wskazując najbezpieczniejsze sposoby postępowania na wypadek kontroli inspektorów PIP.
 2. Przedstawiamy też obowiązki pracodawców, organizatorów szkoleń oraz pracowników w zakresie wznowionych szkoleń okresowych, w tym odnosimy się do kwestii nieuregulowanych - takich jak określenie właściwej (obiektywnie) kolejności zapewnienia szkoleń pracownikom, w zależności od zajmowanych stanowisk pracy i zagrożeń zawodowych.

Dla kogo nasz ebook? Dla wszystkich pracodawców, osób zarządzających, pracowników, pracowników służb BHP i działów kadrowych.

Zamów bezpłatnego ebooka pt. "Przywrócenie okresowych badań profilaktycznych i szkoleń BHP" naszego eksperta Sebastiana Kryczki.

Zawartość ebooka

Ebook pt. "Przywrócenie okresowych badań profilaktycznych i szkoleń BHP" przedstawia zagadnienia, takie jak:

 •  Zaległe szkolenia okresowe - obowiązki pracodawców, organizatorów szkoleń oraz pracowników, w tym:
 • ustalenie obowiązujących podstaw prawnych,
 • obowiązki w ustalonych terminach,
 • właściwa kolejność zapewnienia szkoleń,
 • obowiązki organizatorów i formy szkolenia oraz egzamin sprawdzający.
 •  Obowiązki pracodawców oraz pracowników w związku z przywróceniem okresowych badań profilaktycznych, w tym:
 •  obowiązki terminowe,
 • ustalenie kolejności osób kierowanych na badania,stare czy nowe skierowania i ich realizacja przez pracowników,
 • możliwa procedura odwoławcza.
 •   Kontrola inspektora PIP w zakresie wznowionych okresowych szkoleń BHP oraz badań profilaktycznych, w tym:
 •  wznowione obowiązki - kluczowe terminy,
 • przygotowanie akt osobowych,
 • kontrola na podstawie przepisów ustawy oraz możliwych wytycznych GIP
 • możliwy przebieg kontroli,
 • dokumentacja oraz zastrzeżenia,
 • możliwe środki prawne,
 • wykonanie decyzji i zawiadomienie inspektora.
Powrót okresowych badań profilaktycznych i szkoleń BHP. Sprawdź, co to oznacza w praktyce!

Fragment ebooka „Przywrócenie okresowych badań profilaktycznych i szkoleń BHP”

„(..) Należy pamiętać, że inspektorzy PIP będą nie tylko kontrolowali terminowość zapewnienia zaległych szkoleń okresowych, ale również mają prawo weryfikować programy szkoleń pod kątem ich aktualności. W sytuacji gdyby doszło do istotnych modyfikacji w zakresie rodzajów i warunków prac - wówczas powstanie wątpliwość w zakresie tego czy szkolenie zrealizowane na podstawie nieaktualnego programu szkolenia rzeczywiście zostało przeprowadzone - uwzględniając cel szkolenia okresowego jakim jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.”

Chcesz dowiedzieć się więcej ? Wypełnij formularz i pobierz ebooka!


Dowiedz się więcej nt. obowiązku okresowych badań profilaktycznych i szkoleń BHP, po zakończeniu pandemii!

O Ekspercie

Sebastian Kryczka

Prawnik, ekspert prawa pracy, problematyki bhp oraz zagadnień kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Autor kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp, w tym komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz wielu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy.


Polecane rozwiązania

lex bhp
LEX BHP
Unikatowy serwis, dzięki któremu zyskasz praktyczną i aktualną wiedzę prawną z zakresu BHP.

Nasi eksperci dbają o wysoką jakość merytoryczną publikowanych treści. Korzystasz wyłącznie z aktualnych informacji, aktów prawnych i orzecznictwa – baza informacji w LEX BHP jest codziennie weryfikowana i aktualizowana w zakresie zachodzących zmian w prawie.

Nie umknie Ci żadna ważna informacja!
Back To Top