Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną najważniejsze przepisy prawne obowiązujące w szkołach i placówkach oświatowych od 1.09.2022 r. Analiza zmian będzie dotyczyła wybranych spraw organizacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz kadrowych. Omówione zostaną konsekwencje zmian prawnych dla dyrektora szkoły i przedszkola oraz funkcjonowania zarządzanych przez nich placówek. Odrębnym zagadnieniem będzie prezentacja zmian przepisów prawa oświatowego zapowiadanych przez rząd na rok 2023. Po wystąpieniu możliwe będą indywidualne konsultacje w ramach dyżuru eksperckiego.

Uczestnicy wykładu zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

• główne zmiany obowiązujące od 1.09.2022 r.,

• zmiany w przepisach prawa oświatowego zapowiadane przez rząd na rok 2023,

• rekomendacje dla dyrektora

Serdecznie zapraszam!

 

Malgorzata-Gorska_640x960_EDU

Edukator, ekspert MEN, nauczyciel-konsultant ds. zarządzania, prawa oświatowego, rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli

Powrót do programu
Back To Top