W czasie wystąpienia zaprezentowane zostaną dane dotyczące aktualnej sytuacji w oświacie, związanej z brakami kadrowymi, pojawieniem się w polskim systemie edukacji uczniów z Ukrainy oraz kryzysu zdrowotnego w kontekście pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oprócz przedstawienia informacji o skali tych zjawisk oraz podejmowanych i proponowanych na poziomie centralnym i samorządowym rozwiązań, omówione zostaną także przykłady, w jaki sposób radzą sobie z podobnymi wyzwaniami inne kraje europejskie. Tytułowe zagadnienia nie są w edukacji zjawiskiem nowym, zmienia się jednak ich dynamika, specyfika oraz konsekwencje i to na nich będziemy się koncentrować.

Kluczowe zagadnienia:

 • kryzys migracyjny
 • edukacja wielokulturowa i międzykulturowa
 • edukacja włączająca
 • edukacyjne polityki publiczne państwa
 • lokalne edukacyjne polityki samorządowe
 • odpowiedzialność i sprawczość dyrektora placówki w obliczu globalnych wyzwań
 • kryzys zawodu nauczyciela (w ujęciu europejskim)
 • strategie przeciwdziałania porzucaniu przez nauczycieli systemu edukacji jako miejsca pracy
 • atmosfera pracy w szkole
 • stan psychofizyczny młodych osób
 • zjawiska wychowawcze: depresja, nuda, pogorszenie nastroju, deficyty podstawowych potrzeb fizycznych, brak umiejętności samoregulacji.

Serdecznie zapraszam na wykład!

Iga-Kazimierczyk_EDU

Pedagożka, nauczycielka, działaczka edukacyjna

Powrót do programu
Back To Top