Szkoły coraz intensywniej działają w mediach społecznościowych. Wiąże się z tym wiele niebezpieczeństw w kontekście legalności takiej praktyki. Wątpliwości może budzić samo umocowanie do prowadzenia kont na poszczególnych portalach, ale najbardziej palącą kwestią wciąż pozostaje zakres i forma publikowanych treści.

Uczestnicy wykładu zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

  • przesłanki legalności działania w mediach społecznościowych
  • dobra osobiste, które mogą zostać naruszone przez publikację na portalach społecznościowych
  • czym jest prawo do wizerunku
  • jaki jest dopuszczalny zakres udostępnianych treści
  • jaka jest odpowiedzialność za opublikowane treści

Serdecznie zapraszam na wykład!

M_Sakowska_Baryla_640x960_EDU

Doktor habilitowana nauk prawnych, radca prawny i partnerka w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeska SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelna kwartalnika „ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego.

Powrót do programu
Back To Top