Wykład będzie próbą odpowiedzi na pytanie o to, jakich dyrektorów- liderów obecnie potrzebujemy. Punkt wyjścia do rozważań stanowić będzie teza mówiąca o tym, iż współcześnie o jakości kształcenia i o osiąganych rezultatach działalności szkoły decyduje w dużej mierze dbałość dyrektora o przywództwo edukacyjne i relacje między członkami społeczności szkolnej. Jakość tych relacji sprzyja koncentrowaniu się na wartościach szkoły. Szczególnie teraz, gdy obserwujemy zjawiska i wydarzenia, które naruszyły poczucie stabilności i przewidywalności świata, jak np. nasilone ruchy migracyjne, wzrost nierówności społecznych, populizm czy pandemia, kształtowanie kultury szkoły nie może być odkładane na dalszy plan.

Uczestnicy wykładu zapoznają się z:

  • problematyką przywództwa i kultury szkoły
  • badaniami dotyczącymi związku przywództwa z osiągnięciami uczniów, współpracą i uczeniem się w szkole
  • badaniami dotyczącymi związku przywództwa edukacyjnego i budowania kultury szkoły
  • specyfiką przywództwa edukacyjnego w szkole w czasach kryzysu i niepewności, oraz
  • oczekiwaniami kierowanymi pod adresem dyrektora-lidera

Serdecznie zapraszam na mój wykład!

Joanna-Madalinska-Michalak-640x960_EDU

Pedagog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Dydaktyki i Pedeutologii

Powrót do programu
Back To Top