Bycie uczniem, nauczycielem, dyrektorem szkoły czy placówki oświatowej to dziś spore wyzwanie. Pandemia, konflikt zbrojny w Ukrainie, dominacja idei populistycznych, degradacja środowiska naturalnego, konsumpcjonizm - to tylko niektóre z zagrożeń, z którymi musimy się borykać. Na wiele z tych zjawisk nie mamy wpływu lub jest on bardzo ograniczony, czasami nic nie jesteśmy w stanie zmienić. Możemy natomiast doskonalić swoje umiejętności dotyczące m.in. budowania dobrych relacji w środowisku szkolnym, dbać zarówno o jak najwyższą jakość pracy, jak i dobre samopoczucie uczniów, naszych współpracowników i nas samych.

Uczestnicy wykładu zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

  • środowisko szkolne jako źródło czynników stresu i spadku kondycji psychicznej
  • sposoby wzmacniania poczucia znaczenia i sprawczości u osób zatrudnionych w szkole
  • korzyści wynikające z dbałości o dobrostan, dobrą komunikację i współpracę w szkole – sposoby ich osiągnięcia
  • metody pracy zespołowej z wykorzystaniem technik kreatywnych i celowej wizualizacji jako źródło wzmacniania samoakceptacji i zadowolenia z pracy osób zatrudnionych w szkole
  • siła wzmacniania kompetencji przyszłości (4K) w procesie budowania poczucia własnej wartości, samooceny i chęci do działania oraz satysfakcji z osiąganych rezultatów

Serdecznie zapraszam na wykład!

 

Jarosław-Kordzinski-640x960_EDU

Trener, coach, mediator, tutor zaangażowany w liczne projekty zmieniające polską oświatę

Powrót do programu
Back To Top