Wprowadzane od 1 września br. zmiany prawne mają duży wpływ na sposób pracy szkół i placówek w roku szkolnym 2022/2023. Zapewnienie edukacji dzieciom przybywającym z Ukrainy, wprowadzenie do programu nauczania nowego przedmiotu historia i teraźniejszość, zmiany w obszarze awansu zawodowego nauczycieli, konieczność zatrudniania w szkołach i przedszkolach pedagogów specjalnych, zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli - to kwestie, które dyrektorzy szkół muszą uwzględnić w planowaniu organizacji i wydatków swoich placówek.

Podczas wystąpienia zostaną omówione następujące kwestie:

  • najnowsze zmiany w przepisach i ich wpływ na organizację placówki oświatowej;
  • narzędzia wspomagające proces projektowania organizacji placówek oświatowych oraz monitorowania zmian w prawie;
  • automatyzacja weryfikacji zgodności arkuszy organizacyjnych z wytycznymi MEN i organu prowadzącego;
  • wpływ zmian w arkuszu na budżet placówki.

Serdecznie zapraszam na wykład!

Mateusz_Pilich_EDU

Prawnik, profesor UW na Wydziale Prawa i Administracji, doświadczony praktyk prawa oświatowego

Powrót do programu
Back To Top