Wojna na Ukrainie postawiła przed nauczycielami i dyrektorami nowe wyzwania. Do polskich szkół trafiają dzieci z rodzin uciekających przed wojną. Indywidualnie różnią się sposobem przeżywania kryzysu i w różnym stopniu są gotowe na adaptację do życiowej zmiany. Wystąpienie poświęcone będzie wyjaśnieniu przyczyn tych różnic, przedstawieniu popartych dowodami efektywności zasad i metod pierwszej pomocy psychologicznej dzieciom w kryzysie oraz planowaniu długoterminowego wsparcia w odnalezieniu się w nowej sytuacji.

Uczestnicy wykładu poznają odpowiedzi na następujące pytania:

  • Na czym polega sytuacja kryzysowa dzieci z doświadczeniem uchodźczym?
  • Dlaczego dzieci różnie przeżywają kryzys uchodźczy? Od czynników sytuacyjnych do cech indywidualnych.
  • Jak identyfikować dzieci wymagające pomocy specjalistycznej? Niebezpieczeństwo ulegania „złudzeniu klinicysty”
  • Co brać pod uwagę w planowaniu wsparcia dzieci z doświadczeniem uchodźczym w adaptacji do nowych warunków życia? Jak jest w tym zakresie rola szkoły?
Serdecznie zapraszam na wykład! 

 

Tomasz-Garstka-640x960_EDU

Psycholog, szkoleniowiec, członek Klubu Sceptyków Polskich

Powrót do programu
Back To Top