Ostatnie lata przynoszą wiele zmian prawnych i organizacyjnych w polityce kadrowo – płacowej szkół i placówek oświatowych. Wśród nich szczególne miejsce zajmują procesy centralizacyjne, wytyczne RODO, praca zdalna oraz „Polski Ład” i ostatnie modyfikacje w Karcie Nauczyciela. W ślad za zmianami oraz za nowymi potrzebami i zwyczajami różnych pokoleń użytkowników musi nadążyć technologia wspierająca codzienną pracę i obowiązki specjalistów. Nowoczesne systemy kadrowo – płacowe w chmurze to nie tylko możliwość logowania się z każdego miejsca przez przeglądarkę internetową. Obecne czasy wymagają, aby nowa technologia dokonywała także zmian w podejściu procesowym, wspierała użytkownika na każdym etapie pracy, automatycznie weryfikowała poprawność danych i przypominała użytkownikom o kolejnych krokach i terminach. W bieżącej gonitwie obowiązków i braku czasu bardzo liczy się ergonomia pracy, intuicyjność interfejsu oraz codzienna przyjemność pracy w systemie.

Podczas wystąpienia przedstawiony zostanie nowy system kadrowo-płacowy oraz możliwości pracy w chmurze z perspektywy:

  • specjalistów ds. kadr i płac na poziomie pojedynczej jednostki oświatowej, jak i na poziomie Centrów Usług Wspólnych (CUW)
  • dyrektorów jednostek
  • dyrektorów CUW lub dyrektorów Wydziałów Edukacji lub Wydziałów Budżetu

Serdecznie zapraszam na wykład!

Michał_Grosz_EDU

Project & Program Manager, Wolters Kluwer Polska

Powrót do programu
Back To Top