Koszty oświaty to największa część wydatków w budżetach samorządów. Obowiązek racjonalnego finansowania zadań oświatowych wiąże się z koniecznością dokładnego wglądu w każdy wydatek tak, aby wskazać, gdzie jest szansa dokonania oszczędności lub gdzie można zoptymalizować koszty bez szkody dla jakości edukacji. Zbieranie danych oświatowych stanowi jednak nie lada wyzwanie – są one ewidencjonowane w różnych systemach i różnych formatach, przesyłane najczęściej mailem, przepisywane, scalane, kopiowane do arkuszy Excela – to bardzo czasochłonny proces. Na analizę zebranych informacji pozostaje mało czasu, a jakość i spójność danych często pozostawia wiele do życzenia. Zwiększająca się liczba obowiązków raportowych w samorządach niesie za sobą potrzebę stosowania narzędzi, które zautomatyzują scalanie danych, weryfikację ich spójności oraz pozwolą na rzetelną analizę i uzasadnienie decyzji w ramach polityki oświatowej.

Podczas wystąpienia omówione zostaną następujące kwestie:

  • wykorzystanie narzędzi typu business intelligence (BI) w procesie zarządzania oświatą na poziomie miasta, gminy i powiatu
  • efektywne zbieranie i przygotowanie rzetelnych danych,
  • sposoby wykorzystania danych w formie kokpitów menadżerskich i wielowymiarowych raportów
  • jak podejmować świadome decyzje strategiczne na postawie rzetelnych danych

Serdecznie zapraszam na wykład!

M.Matuszewska_EDU

Dyrektor Strategiczny Rynku Administracja, Wolters Kluwer Polska

Powrót do programu
Back To Top