Pasja może stać się źródłem synergii, precyzyjnej komunikacji, wysokiej motywacji i samooceny. Zespoły skupione wokół swych pasji w sposób niejako naturalny rozwijają synergiczne, zwinne i bardzo skuteczne metody działania. Celem wystąpienia jest nakreślenie analogii pomiędzy zaangażowaniem w pasję a zaangażowaniem w działania zespołowe.

Uczestnicy wykładu zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

  • problemy pracy w zespole
  • działania optymalne zespołu a działania zwinne
  • przepływ jako stan optymalny dla umysłu i synergia jako stan optymalny dla grupy
  • pasja jako źródło przepływu oraz jako inkubator procesów zwinnych (synergii)
  • korzyści płynące z pasji
  • wzbudzanie i stymulowanie pasji

Serdecznie zapraszam na wykład!

dr_Tomasz_Kozlowski_EDU

Socjolog, badacz, trener biznesu, adiunkt Collegium Humanum, nauczyciel akademicki

Powrót do programu
Back To Top