Jednym z ważniejszych problemów wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin jest ograniczona współpraca międzysektorowa. Celem wystąpienia jest przedstawienie różnych rozwiązań organizacyjnych ukierunkowanych na koordynowanie wsparcia dzieci i rodzin na poziomie lokalnym w Polsce. Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną:

  • przykładowe koncepcje badań przesiewowych i specjalistycznych prowadzonych w różnych instytucjach
  • modele wsparcia dzieci z niepełnosprawnością na etapie wczesnego wspomagania rozwoju oraz na etapie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
  • model instytucji koordynującej na poziomie lokalnym

Serdecznie zapraszamy na wykład!

Edyta-Widawska_EDU

Ekspertka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Zenon-Gajdzica_EDU

Pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Powrót do programu
Back To Top