Lata pandemii, wojna tuż za granicami naszego kraju i ciągłe zmiany w wielu obszarach życia mogą rodzić trudności w budowaniu relacji i odnajdywaniu satysfakcji w pracy i życiu prywatnym. Wystąpienie będzie dotyczyć tego, jak być liderem w dzisiejszych zmiennych, złożonych i turbulentnych czasach. Uczestnicy konferencji usłyszą również, co spotyka absolwentów szkół na drodze zawodowej, jakie są oczekiwania zarządzających firmami, a tym samym, jakie zadania stoją przed oświatą, tak aby absolwenci szkół byli radzącymi sobie na rynku pracy, usatysfakcjonowanymi pracownikami. Piotr Cieszewski na przykładzie wyprawy everestowskiej, w której brał udział, omówi także sposoby wyjścia z sytuacji kryzysowej.

Podczas wystąpienia zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

  • Świat VUCA (ang. Volatility – zmienny, Uncertainty – niepewny, Complexity – złożony, Ambiguity – niejednoznaczny), czyli jak sobie radzić w dzisiejszej niestabilnej rzeczywistości
  • Zmiana jako szansa: co motywuje ludzi w niepewnych czasach, jak wpływać na zaangażowanie pracowników, jak tworzyć efektywne zespoły
  • Jak przygotować uczniów do dobrego funkcjonowania na rynku pracy i czerpania satysfakcji z wybranej ścieżki kariery
  • Sposoby radzenia sobie z kryzysem i lękiem na przykładzie funkcjonowania w strefie najwyższego zagrożenia
  • Czego możemy się nauczyć od himalajskich Szerpów?

Serdecznie zapraszam na wykład!

Piotr_Cieszewski_EDU

Profesjonalny mówca i trener przywództwa.

Powrót do programu
Back To Top