Edukacja stanowi część kultury danego społeczeństwa. Jest zakorzenionym w przeszłości, ale też podlegającym zmianom, różnorodnym w swoim obrazie i praktyce funkcjonowania konstruktem społecznym. Współcześnie w edukacji są widoczne dwie tendencje. Z jednej strony nastawienie na różnorodność, wielowymiarowość świata społecznego, z drugiej dążenie do ograniczenia tej złożoności, limitowanie jej zakresu, podporządkowanie określonym normom, standardom.

W tej sytuacji istotne staje się znalezienie odpowiedzi na pytania: jakie wyzwania stoją przed edukacją, jakie zmiany są konieczne, a jakie już się dokonują, jakie są ich uwarunkowania, czego powinniśmy oczekiwać, o co walczyć, jakie bariery przełamywać?

Uczestnicy wykładu zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

  • Redefinicja pojęcia edukacji i wizji szkoły w kontekście wyzwań współczesności
  • Edukacja rodzajem interwencji, który ma wywołać określone efekty, czy rodzajem komunikacji społecznej opartej na otwartej interpretacji
  • Zadania nauczyciela i jego przygotowanie do roli promotora i uczestnika zmiany
  • Rola partycypacji i rozproszonego przywództwa w kulturze szkoły
  • Demokracja w edukacji - inspiracje z praktyk edukacji alternatywnej i innowacyjnej
  • Edukacja i szkoła miejscem budowania demokratycznej wspólnoty

Serdecznie zapraszam na wykład!

Małgorzata Żytko
Dr hab. Małgorzata Żytko

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczyciel Wydziału Pedagogicznego UW.

Powrót do programu
Back To Top