W trakcie wystąpienia przedstawiony zostanie opis zmian w oświacie, nad którymi pracuje MEiN, ważnych z punktu widzenia podmiotów zarządzających oświatą – organów prowadzących i dyrektorów.

Zmiany dotyczą przede wszystkim:

  • nowego modelu wczesnego wspomagania rozwoju, które ma nazywać się wczesnym wspomaganiem rozwoju i wsparciem rodziny
  • realizacji wsparcia w formacie międzysektorowym w formule, tzw. lokalnych sieci wsparcia, zorganizowanych na poziomie powiatu
  • nowego modelu określania potrzeb (ocena funkcjonalna)

Serdecznie zapraszam na wykład!

E_Neroj_EDU

Zastępca Dyrektora Wychowania i Edukacji Włączającej w Ministerstwie Edukacji i Nauki

Powrót do programu
Back To Top