Zarówno dyrektor, jak i nauczyciele podlegają kilku rodzajom odpowiedzialności za nieprawidłowe zachowania wobec uczniów oraz uchybianie obowiązkom. Coraz częściej wobec dyrektorów i nauczycieli prowadzone są postępowania sądowe. Podczas wystąpienia uczestnicy dowiedzą się m.in. jak zgodnie z prawem reagować na próby obciążenia dyrektorów i nauczycieli odpowiedzialnością za zdarzenia w szkole oraz jakich błędów należy unikać, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje prawne?

Uczestnicy wykładu poznają odpowiedzi na następujące pytania:

  • Na czym polega staranne wykonywanie obowiązku nadzoru wobec uczniów? Przykłady z sali sądowej.
  • Kiedy nauczyciel lub dyrektor nie będą odpowiadać za szkodę wyrządzoną uczniowi?
  • Jak przebiega postępowanie cywilne w sądzie i jakie dowody trzeba zgłosić?
  • W jakich sytuacjach rodzice lub uczeń mogą skutecznie pozwać szkołę, dyrektora, nauczycieli? Przykłady z sali sądowej.
  • Jak zgodnie z prawem reagować na próby obciążenia odpowiedzialnością dyrektorów i nauczycieli przez rodziców za zdarzenia w szkole?
  • Jakie błędy najczęściej popełniają dyrektorzy i nauczyciele w postępowaniu sądowym?

Serdecznie zapraszam na wykład!

Katarzyna-Zagata-640x960_EDU

Prawnik, adwokat z wieloletnim doświadczeniem procesowym. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, oświatowym.

Powrót do programu
Back To Top