Wyzwaniem współczesnego świata, w tym szkoły XXI wieku, jest uczenie krytycznego myślenia i uczenie uczenia się. Wciąż mamy tu dużo do zrobienia, więc warto korzystać z pomysłów, inspiracji i gotowych rozwiązań promujących myślenie i otwierających na drugiego człowieka.

Podczas warsztatów omówione zostaną następujące kwestie:

  • Dlaczego dzieci nie czytają lub nie lubią czytać? Przyczyny i skutki kulturowego wykluczenia ze względu na nieczytanie.
  • Co zrobić, aby dzieci i młodzież pokochały czytanie? Jakie sposoby są skuteczne, a co przeszkadza w promowaniu czytelnictwa?
  • Dlaczego warto czytać? Jakie korzyści dla rozwoju krytycznego myślenia i uczenia się uczenia tworzy przestrzeń literatury?
  • Jak wspierać dzieci i młodzież w ich rozwoju emocjonalno-społecznym poprzez czytanie?

Udział w warsztatach będzie okazją do:

  • zapoznania się z mechanizmami myślenia szybkiego i wolnego oraz sposobami rozwijania krytycznego myślenia i uczenia się uczenia poprzez czytanie tekstów literackich i popularnonaukowych
  • uzyskania informacji na temat ciekawych tekstów do pracy z dziećmi i młodzieżą
  • poznania programów zachęcających do czytania w w szkołach i rodzinach promowanych przez Fundację Powszechnego Czytania

Serdecznie zapraszam na warsztat!

Karina-Mucha_EDU

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, autorka podręczników do języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej

Powrót do programu
Back To Top