Wprowadzane od 1 września br. zmiany prawne mają duży wpływ na sposób pracy szkół i placówek w roku szkolnym 2022/2023. Zapewnienie edukacji dzieciom przybywającym z Ukrainy, wprowadzenie do programu nauczania nowego przedmiotu historia i teraźniejszość, zmiany w obszarze awansu zawodowego nauczycieli, konieczność zatrudniania w szkołach i przedszkolach pedagogów specjalnych, zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli - to kwestie, które dyrektorzy szkół muszą uwzględnić w planowaniu organizacji i wydatków swoich placówek.

Podczas wystąpienia zostaną omówione następujące kwestie:

  • najnowsze zmiany w przepisach i ich wpływ na organizację placówki oświatowej;
  • narzędzia wspomagające proces projektowania organizacji placówek oświatowych oraz monitorowania zmian w prawie;
  • automatyzacja weryfikacji zgodności arkuszy organizacyjnych z wytycznymi MEN i organu prowadzącego;
  • wpływ zmian w arkuszu na budżet placówki.

Serdecznie zapraszam na wykład!

Joanna_Budzich_EDU

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego kierunku: Finanse i rachunkowość. Produkt Manager iArkusz, Wolters Kluwer Polska.

Lidia-Marciniak-640x960_EDU

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW. Product manager Oświata, Wolters Kluwer Polska

Powrót do programu
Back To Top