Godzina: 10:15 - 11:00, Ścieżka: Doradcy Podatkowi

Grupa VAT to instrument znany i stosowany ze znakomitym skutkiem od lat w wielu państwach UE, przynoszący wymierne korzyści i podatnikom i organom podatkowym. Nie jest to jednak rozwiązanie zharmonizowane, a w związku z tym różne państwa stosują różne szczegółowe regulacje. Niemniej pewne zasady podstawowe są te same - podatnicy powiązani ze sobą w określony sposób mogą (a czasem muszą) stać się jednym podatnikiem na potrzeby rozliczenia VAT. Polska jest nareszcie na progu decyzji o wprowadzeniu regulacji określającej zasady tworzenia i funkcjonowania grup VAT. Dlaczego warto wskazać, dla kogo rozwiązanie to będzie interesujące, na co trzeba zwrócić uwagę - te zagadnienia będą przedmiotem spotkania.

Tomasz Michalik
Doradca podatkowy, partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Od 1993 r. specjalizuje się w zagadnieniach związanych z VAT.
Powrót do programu