Na początku każdego roku kalendarzowego pracodawców obciążają liczne nowe obowiązki. Wynikają one z obowiązujących przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ale również z nowych regulacji i stawek. W 2023 r. dwukrotnie zmienia się wysokość wynagrodzenia minimalnego oraz minimalnej stawki godzinowej. Zmienia się również wysokość innych świadczeń ustalanych na podstawie płacy minimalnej.

Co ważne, w 2023 r. wejdą w życie nowe zasady pracy zdalnej. Zgodnie z nowymi przepisami praca zdalna będzie mogła zostać wprowadzona w wyniku polecenia pracodawcy lub wniosku pracownika. Zostanie wprowadzona również okazjonalna praca zdalna.

Ta sama ustawa wprowadza do kodeksu pracy nowe zasady badania trzeźwości pracowników. Pracodawcy zyskają podstawę prawną do kontrolowania pracowników na okoliczność trzeźwości oraz obecności innych środków działających podobnie do alkoholu.

Zapraszamy do zapoznania się z e-bookiem pt. „Przewodnik po zmianach w prawie pracy w 2023 r.”. Celem e-booka jest przedstawienie zakresu zmian przepisów w prawie pracy w 2023 r. Materiał kierowany jest do pracodawców, pracowników działów kadrowo-płacowych oraz działów hr.

Wypełnij formularz, aby otrzymać dostęp do e-booka:

Poniższy formularz nie wyświetla się?

Aby wyświetlić formularz, będziesz musiał(a) zmienić ustawienia plików cookie. Kliknij przycisk poniżej, aby zaktualizować swoje preferencje i zaakceptować wszystkie pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności i plików cookies.

Zawartość e-booka

Z e-booka dowiesz się m.in.:
  • ile wynosi wynagrodzenie minimalne i minimalna stawka godzinowa w 2023 r.,
  • ile w 2023 roku wynosi dodatek za pracę w nocy i inne świadczenia ustalane na podstawie minimalnego wynagrodzenia,
  • ile wynoszą kwoty wolne od potrąceń w 2023 r.
  • ile w 2023 roku wynosi współczynnik ekwiwalentowy,
  • ile w 2023 r. wynosi odpis na ZFŚS,
  • jakie są nowe zasady składania oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki na PIT,
  • jakie są nowe obowiązki związane z ponownym automatycznym zapisem do PPK,
  • ile wynosi dieta za krajową podróż służbową oraz nowe stawki kilometrówki,
  • jakie są nowe zasady pracy zdalnej,
  • jakie są nowe zasady kontrolowania pracowników na okoliczność trzeźwości oraz obecności innych środków działających podobnie do alkoholu
Przewodnik po zmianach w prawie pracy w 2023 r.

Fragment e-booka

Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego na inne składniki wynagrodzenia


3.1. Wynagrodzenie za przestój – art. 81 § 1 k.p.


Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje:

→ wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, lub
→ 60% wynagrodzenia obliczonego jak wynagrodzenie za urlop jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania.

W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę:

→ od 1.01.2023 r. do 30.06.2023 r. - 3490 zł
→ od 1.07.2023 r. do 31.12.2023 r. – 3600 zł.

3.2. Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy – art. 129 § 5 k.p.


Jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie:

→ od 1.01.2023 r. do 30.06.2023 r. - 3490 zł
→ od 1.07.2023 r. do 31.12.2023 r. – 3600 zł.

W przypadku niepełnego etatu wysokość tego wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do tego wymiaru czasu pracy.

Przewodnik po zmianach w prawie pracy w 2023 r.

O Autorze

barbara tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń.

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej.

Polecane rozwiązania

Back To Top