Zagadnienia antykorupcyjne w przeważającej części wciąż pozostają domeną sfery publicznej. Kształtowane przez kolejne doniesienia medialne o wykrytych zachowaniach korupcyjnych przedstawicieli administracji publicznej różnego szczebla wydają się na pierwszy rzut oka pozostawać poza sferą podmiotów biznesowych, a przynajmniej nie są przez nie traktowane w sposób priorytetowy. Ma na to wpływ z pewnością oceniana za niewystarczającą podstawa prawna, mgliste perspektywy związane z nowym modelem odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, wreszcie też to, że przynajmniej część tych zagadnień znalazła swoje umocowanie w innych aktach prawnych (np. dyrektywa o sygnalistach).

Tymczasem w coraz większej liczbie dużych przedsiębiorstw (w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa) obszar procedur antykorupcyjnych wyrasta na jeden z głównych obszarów zarządzania ryzykiem i pozostaje w centrum zainteresowania zwykle służb compliance, a niekiedy nawet osób na stanowiskach dedykowanych wyłącznie tym zagadnieniom. Niewątpliwie czynnikiem pobudzającym przedsiębiorstwa do wdrożenia procedur antykorupcyjnych są uregulowania bądź aktów zagranicznych, wiążących „spółki matki” a w ślad za nimi spółki zależne z oddziałami w Polsce (FCPA dla spółek amerykańskich, UK Bribery Act dla brytyjskich, czy Sapin II dla francuskich), bądź też różne normy, rekomendacje, standardy i wytyczne, nie wynikające z prawa powszechnego, takie jak Standardy GPW wydane w 2018 roku, dobre praktyki i wskazówki antykorupcyjne dla przedsiębiorców opublikowane przez CBA, czy wreszcie dedykowana norma ISO 37001.

Tematyka:

Podczas debaty porozmawiamy o kwestiach praktycznych dla firm i zagadnieniach regulacyjnych, m.in.:

  • Z jaką korupcją w firmach mamy teraz najczęściej do czynienia – co zmieniła pandemia?
  • Jakie ryzyka zjawisk korupcyjnych są najczęstsze, a jakie najtrudniejsze?
  • Co najczęściej w firmach zawodzi – w kwestiach przeciwdziałania korupcji?
  • Jak skutecznie zabezpieczyć się przed ryzykami, jakie systemy warto wdrażać - czy np. warto wdrażać w firmie ISO antykorupcyjne?
  • Jak współpracować z organami ścigania?
  • Jakich zmian wymagają regulacje antykorupcyjne?
  • Czy ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych ma szansę wrócić „na stół”, a jeśli się tak stanie – jakich zmian wymaga?
  • Czy warto wdrażać regulacje o sygnalistach?
  • Jakie są światowe trendy w regulacjach antykorupcyjnych?
Zapisz się na szkolenie 21.04

Prelegenci:

Prowadząca:

Ewa Usowicz – dyrektor Serwisów Informacyjnych w Wolters Kluwer Polska.

Zapisz się na szkolenie 21.04

Wydarzenie przeznaczone jest w szczególności dla Compliance Officerów oraz prawników.

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym wydarzeniu!