Lech Borzemski

Prezes Krajowej Rady Notarialnej.

Został powołany na stanowisko notariusza w 1995 roku. W działalność na rzecz samorządu notarialnego jest zaangażowany nieprzerwanie od roku 2000 – w tym czasie w Krajowej Radzie Notarialnej pełnił funkcje rzecznika prasowego (2003-2009) oraz prezesa KRN (2009-2012). Przez kolejne dwie kadencje był prezesem Rady Izby Notarialnej we Wrocławiu (2012-2018). W latach 2018-2021 członek KRN, obecnie jej prezes. Jest pomysłodawcą i wieloletnim koordynatorem Dnia Otwartego Notariatu – największej akcji edukacyjnej realizowanej od 2010 r. przez samorząd notarialny. Autor publikacji na temat ochrony tajemnicy notarialnej.

Włodzimierz Chróścik

Radca prawny, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2000 r.). Od 2006 r. prowadzi Kancelarię Radców Prawnych. Specjalista w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz handlowego; ekspert w dziedzinie prawa spółek, w tym prawnych aspektów ich działalności operacyjnej, a także spraw korporacyjnych. Członek zarządów i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych. Autor publikacji oraz opracowań z zakresu prawa handlowego, postępowań spornych oraz zasad etyki zawodowej radców prawnych.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW. Od 2007 roku członek Rady OIRP w Warszawie a od 2010 r. Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie. W latach 2013 – 2020 Dziekan Rady OIRP w Warszawie. Od 2010 r. Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Zawodowego i Nowych Technologii. Od 2020 r. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Rafał Łyszczek

Prezes Krajowej Rady Komorniczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ, ukończył aplikację komorniczą w 2002 r. Powołany na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu w 2007 r, od 2011 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej. Od 2010 r. do 2019 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Krajowej Rady Komorniczej, a od 2020 r. zajmuje stanowisko Prezesa KRK. Jednocześnie, w latach 2010 -2019 pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Izby Komorniczej w Katowicach. Autor publikacji z zakresu postępowania egzekucyjnego i historii samorządu.

Adw. Przemysław Rosati

Adwokat, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Członek warszawskiej izby adwokackiej od 2006 r. Rozpoczął wówczas aplikację adwokacką. W 2010 r. rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata. Od 2012 r. zaangażowany w działalność samorządu adwokackiego. Początkowo jako członek Komisji Komunikacji Społecznej Naczelnej Rady Adwokackiej. W 2013 r. został zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a w 2016 r. zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej. W 2016 r. Na Krajowym Zjeździe Adwokatury został wybrany do Naczelnej Rady Adwokackiej. W kadencji 2016-2020 był członkiem Komisji ds. praktyki adwokackiej NRA oraz Komisji kształcenia aplikantów adwokackich NRA. Od 2017 r. pełni funkcję sekretarza Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych. 19 marca 2021 r. został wybrany przez Krajowy Zjazd Adwokatury prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej.

Włodzimierz Albin

Prezes Wolters Kluwer Polska

Od ponad 30 lat z sukcesem działa na rynku profesjonalnej informacji prawnej i branżowej. Przekształcił grupę mniejszych wydawnictw w firmę o profilu technologiczno-medialnym, która była i jest pionierem digitalizacji prawa w Polsce. Kieruje firmą, z którą związanych jest ponad 800 osób w dwóch głównych lokalizacjach: w Warszawie i Gdańsku. Odpowiada m.in. za kreowanie i rozwój trendów związanych z informacją prawną oraz innowacjami LegalTech (m.in. produkty marek LEX i Progman oraz serwis informacyjny Prawo.pl)

Wspiera innowacje oraz młode talenty, aktywnie uczestnicząc w inicjatywach jak maraton prawniczego programowania Global Legal Hackathon czy ranking prawników Rising Stars. Jednocześnie od 2011 r. jest prezesem Wolters Kluwer Rumunia.

Włodzimierz Albin od połowy lat 90-tych aktywnie działa w krajowym ruchu wydawniczym, pełniąc społecznie różnorodne funkcje. Przez 8 lat zajmował m.in. stanowisko prezesa Polskiej Izby Książki. Obecnie jest przewodniczącym rady Fundacji Powszechnego Czytania.

Ukończył wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Prywatnie jego pasją są książki, podróże i fotografia.