Prawo18 maja, 2020

RODO w czasie epidemii - Jarosław Feliński

Działania dyrektora szkoły w czasie trwania pandemii powinny spełniać warunki zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Jego obowiązkiem jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na kilka istotnych zadań i przepisów związanych z możliwością legalnego oraz usprawiedliwionego przetwarzania danych osobowych.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/5

Znalezienie się w nietypowej sytuacji, jaką jest zagrożenie zdrowia i życia wielu osób, zezwala pracodawcy na działania określone w art. 3 ust. 3 Konstytucji RP, czyli ograniczenia w zakresie korzystania z wolności i praw ustanawiane dla ochrony zdrowia. Zadaniem dyrektora szkoły jako funkcjonariusza publicznego jest przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów prawa i unikanie sytuacji ich niedopełnienia, gdyż w skrajnie niekorzystnym przypadku może spodziewać się roszczeń osób poszkodowanych.
W czasie epidemii jednym z ważnych działań dyrektora jest profilaktyka i reagowanie zapobiegawcze przed zagrożeniem. Usprawiedliwia to wprowadzanie zmian i ograniczeń chroniących pracowników przebywających w szkole przed utratą zdrowia lub życia.
Przyjmując szeroką definicję bezpieczeństwa, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii dotyczących legalnego i usprawiedliwionego przetwarzania danych osobowych. Zacznijmy od pytania, czy przepisy zezwalają na gromadzenie tych danych w związku z chorobą COVID-19 wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2. Otóż w tym zakresie kierunek wytyczają delegacje art. 6 ust. 1 lit. c–e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO. W motywie 46 wskazano sytuacje usprawiedliwiające zastosowanie trybu nadzwyczajnego gromadzenia danych niezbędnych do identyfikacji osób stwarzających potencjalne zagrożenie. Uzasadnia to zbieranie przez funkcjonariusza publicznego minimalnych danych (imię i nazwisko, kontakt) w celu informacyjnego zawiadomienia odpowiednich organów o zagrożeniu oraz przekazania danych o osobie stanowiącej jego źródło. W razie wątpliwości dyrektor szkoły może się powołać na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/138/1456).

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top