Najnowszy raport Wolters Kluwer: Future Ready Lawyer 2022
Prawo14 września, 2022

Najnowszy raport Wolters Kluwer: Future Ready Lawyer 2022

Presja ciążąca na prawnikach jest proporcjonalna do wzrostu tempa zmian, złożoności wymagań compliance i wyzwań związanych z talentami.

Jak podają wyniki badania Future Ready Lawyer 2022, przeprowadzonego przez firmę Wolters Kluwer, rosnąca złożoność wymagań compliance, nowe oczekiwania klientów, wyzwania związane z talentami oraz wymagania dotyczące wydajności wywierają presję na prawników jak nigdy dotąd. Badanie wykazało również, że potrzebne są dalsze zmiany, ponieważ większość prawników twierdzi, że nie są dobrze przygotowani do sprostania kluczowym wyzwaniom i wykorzystać nowe możliwości.

Badanie Wolters Kluwer Future Ready Lawyer 2022 przeprowadzono wśród 751 prawników z 10 krajów Europy i USA po raz czwarty z rzędu. Prezentuje ono aktualne spojrzenie, wraz z danymi porównawczymi przed kryzysem i po kryzysie związanym z pandemią COVID, na trendy, możliwości i zmiany zachodzące w branży oraz sprawdza, w jaki sposób dobrze przygotowane organizacje mogą zwiększyć swoją wydajność.

LegalTech w centrum

Aby nadążyć za pojawiającymi się trendami i rosnącymi wymaganiami, prawnicy coraz częściej zwracają się o pomoc do technologii prawniczych. W Europie i Stanach Zjednoczonych odnotowano wzrost inwestycji w prawnicze rozwiązania technologiczne i zapotrzebowania na nie.

Zgodnie z wynikami badania:

 • 91% działów prawnych oczekuje, że współpracujące z nimi kancelarie w pełni wykorzystują technologię.
 • Ponad 80% prawników twierdzi, że bardzo ważna jest dla nich praca dla działu prawnego lub kancelarii zaawansowanych technologicznie.
 • Rosnące znaczenie technologii prawniczej to główny trend dla 79% prawników.
 • 64% działów prawnych i 63% kancelarii zwiększy inwestycje w oprogramowanie w ciągu przyszłego roku.

„Prawnicy już dziś pracują pod dużą presją, a badanie Future Ready Lawyer 2022 wykazało, że wymagania rosną wraz z rozwojem trendów wpływających na branżę prawniczą” – powiedział Martin O'Malley, dyrektor generalny Wolters Kluwer Legal & Regulatory. „Presja się nasila, a zaledwie ⅓ prawników twierdzi, że jest bardzo dobrze przygotowanych do radzenia sobie z tymi wiodącymi trendami. Ponieważ prawnicy starają się zwiększyć swoje możliwości, badanie wykazało, że – bardziej niż kiedykolwiek – organizacje zwracają się ku technologii jako dźwigni mającej doprowadzić do poprawy wydajności”.

Najważniejsze wyniki badania

Najważniejsze trendy, które będą miały największy wpływ na branżę prawniczą w ciągu najbliższych trzech lat, to:

 • Rosnące znaczenie technologii prawniczej – 79%,
 • Radzenie sobie ze zwiększoną ilością i złożonością informacji – 79%,
 • Wychodzenie naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom klientów/managerów – 79%.

Tylko 36% lub mniej prawników twierdzi, że ich organizacja jest bardzo dobrze przygotowana do radzenia sobie z którymkolwiek z tych trendów.

Nowe i rozwijające się obszary prawa to kolejny duży trend mający wpływ na prawników:

 • 77% ankietowanych twierdzi, że radzenie sobie z pojawiającymi się i rozwijającymi obszarami zgodności, takimi jak ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny) oraz prywatność danych, stanowi ważny trend.
 • 56% prawników korporacyjnych i 45% prawników pracujących w kancelariach zauważa, że w ciągu ostatniego roku wzrosło zapotrzebowanie na wytyczne ESG. Większość twierdzi, że ich organizacja nie jest zbyt dobrze przygotowana do radzenia sobie z tym wyzwaniem.

Kłopoty z talentami wciąż przed nami

Organizacje prawne w ciągu ostatniego roku odczuły wpływ „wielkiej rezygnacji”, a – jak pokazują wyniki badania – przed nami kolejne wyzwania dotyczące talentów:

 • 86% prawników korporacyjnych i 70% prawników pracujących w kancelariach twierdzi, że „wielka rezygnacja” miała bardzo lub dość znaczący wpływ na ich organizację.
 • 70% prawników korporacyjnych i 58% prawników pracujących w kancelariach uważa za bardzo albo dość prawdopodobne, że odejdzie z obecnego stanowiska w przyszłym roku.

Pełny raport z badania, który zawiera wszystkie wyniki dotyczące kancelarii, działów prawnych, technologii, talentów i trendów, a także opinie ekspertów branży prawniczej, można pobrać na stronie Wolters Kluwer Future Ready Lawyer 2022 >>

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (WKL) jest światowym liderem w dziedzinie usług informacyjnych i rozwiązań dla profesjonalistów w dziedzinie zdrowia, podatków i rachunkowości, ryzyka i zgodności, finansów i sektorów prawnych. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z wyspecjalizowaną technologią i usługami.

Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top