Prawo13 marca, 2014

Liderzy zmian w ochronie zdrowia II edycja konkursu zakończona

 Kryteria oceny merytorycznej przyjęte przez Komisję Ekspercką to m.in.: innowacyjność, kompleksowość zastosowanych rozwiązań, trafne określenie potrzeb, na które odpowiada projekt, wybór właściwych narzędzi, skuteczność i, gotowość do dzielenia się doświadczeniami. 

 Na konferencji prasowej zwołanej 13 marca br. przez organizatorów konkursu, podano oficjalną listę laureatów, których projekty przyniosły wymierne, pozytywne efekty i mogą zainspirować innych. Zasadą konkursu jest, że nagradza się zespoły, wyjątek stanowi nagroda specjalna, którą Komisja Ekspercka przyznaje indywidualnej osobie za całokształt działalności, szczególne zasługi w dziedzinie zarządzania i przełomowe osiągnięcia w dziedzinie medycyny. Tytuł Lidera zmian w ochronie zdrowia 2013 otrzymali w kategoriach: Zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów
  • • Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem, za projekt Bezpieczeństwo pacjenta warunkiem skutecznej rehabilitacji.
 Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych
  • • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP, za projekt Plan restrukturyzacji finansów szpitala SPSK im. Prof. W. Orłowskiego CMKP.
Zarządzanie infrastrukturą
  • • Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, za projekt Kompleksowa modernizacja szpitala w celu podwyższenia standardów oraz rozszerzenia działalności medycznej o ośrodek onkologii o najwyższym stopniu referencyjności.
 Zarządzanie kapitałem ludzkim
  • • MEDI – system Sp. z o.o., za projekt System Zarządzania Indywidualnymi Planami Opieki (SZIPO) – system informatyczny wspierający organizację pracy w ośrodkach MEDI – system.
 Informatyzacja
  • • Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, za projekt Kompleksowa informatyzacja SPSZOZ w Lęborku w oparciu o system InfoMedica. 
 Nagrodę specjalną otrzymał Prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, neurochirurg, nauczyciel akademicki, autor tekstów i książek naukowych, kierownik i prowadzący wielu programów naukowych i przewodów doktorskich. Wykonał m.in. trzy tysiące operacji tętniaków mózgu, przeprowadził serię operacji mózgu w krążeniu pozaustrojowym i głębokiej hipotermii, wspólnie z neurochirurgami z Francji przeprowadził operację wszczepienia stymulatora mózgu w leczeniu dystonii, a z chirurgami amerykańskimi serię operacji głębokiej stymulacji mózgu w leczeniu choroby Parkinsona. Pierwszy w naszym regionie Europy przeprowadził operację wszczepienia elektrod do głębokich struktur mózgu w zespole Tourette’a. W skład Komisji Eksperckiej weszli: dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia i dyrektor programu MBA w ochronie zdrowia Uczelni Łazarskiego; dr Robert Mołdach, prezes Instytutu Zdrowia i Demokracji i ekspert Pracodawców RP; Jerzy Gryglewicz, lider i wykładowca programu MBA w ochronie zdrowia Uczelni Łazarskiego, autor wielu publikacji, analiz sektora ochrony zdrowia; dr Marek Wójcik, zastępca sekretarza generalnego Związku Powiatów Polskich; Sylwia Szparkowska, dziennikarka zajmująca się tematyką zdrowotną. Jak podkreśliła w czasie dzisiejszej konferencji prasowej dr Małgorzata Sobotka-Gałazka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, członek Komisji Eksperckiej, do konkursu zgłoszono tylko dwa projekty w kategorii zarządzanie kapitałem ludzkim. To – jak powiedziała – właściwość polskiej ochrony zdrowia. – Jesteśmy w Polsce na takim etapie, na którym przede wszystkim naprawia się, rekonstruuje i buduje infrastrukturę, tworzy systemy informacyjne, a kapitał ludzki – chociaż najistotniejszy w ochrony zdrowia – staje się przedmiotem innowacyjnych rozwiązań w drugiej kolejności. W odpowiedzi na pytania z sali dodała, że uczestniczy nominowani do nagród, bez względu na to, czy je w końcu otrzymali, czy też nie, wykonali ogromną pracę na swoim terenie, której największą wartością jest identyfikacja własnych problemów. A sam udział w konkursie – jak podkreślił Jerzy Gryglewicz – wiązał się nie tylko ze żmudnym wypełnianiem pracochłonnej ankiety konkursowej, ale też z wolą ujawnienia stanu własnych finansów w punkcie wyjściowym i po wdrożeniu projektu.

 

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top