Auteurs die in Open Access willen publiceren bij Wolters Kluwer Nederland, kunnen een speciale versie genaamd het AAM (Author Accepted Manuscript) plaatsen op hun eigen website en/of de repository van de universiteit.  

Er zijn enkele spelregels die de VSNU met Wolters Kluwer Nederland is overeengekomen en die men moet volgen. 

 • 1. Wat kunt u als auteur in Open Access publiceren na afloop van de embargotermijn?
  Na afloop van de embargotermijn mag de auteur het Author Accepted Manuscript (AAM, zie vraag 3) publiceren, inclusief CC-BY-NC licentie en plaatsing van een deeplink naar de vindplaats van het artikel in de online research database van Wolters Kluwer Nederland.
 • 2. Waar mag de auteur zijn artikel in AAM vorm publiceren?
  Op een eigen of niet-commerciële website of in een open universiteit repository. Van belang is dat het artikel op niet-commerciële wijze wordt gebruikt.
 • 3. Wat is het Author Accepted manuscript (AAM)?
  Dit is de artikelversie exclusief verrijkingen die Wolters Kluwer Nederland aanbrengt in de finale en gepubliceerde versie door copy-editing, styling, hyperlinking, metadatering en paginering. De auteur wijzigt doorgaans nog de tekst van zijn origineel ingestuurde kopij na het peer review proces en communicatie tussen auteur en redactie. Deze wijzigingen en aanvullingen van de redactie zal de auteur verwerken in zijn artikel dat daarmee ''accepted'' is voor publicatie (exclusief verrijkingen die Wolters Kluwer Nederland aanbrengt voor de finale publicatie door copy-editing, styling, hyperlinking metadatering en paginering. Het is deze versie van het artikel die na afloop van een embargotermijn in Open Access vrijgeven kan worden, inclusief CC-BY-NC licentie en plaatsing van een deeplink naar de vindplaats van het artikel in de online research database van Wolters Kluwer Nederland. De gepubliceerde en verrijkte versie van het artikel (in het tijdschrift en in de Navigator) is alleen beschikbaar voor betalende klanten in de online research database van Wolters Kluwer Nederland.
 • 4. Wat is CC-BY-NC?
  Wolters Kluwer Nederland kiest bij haar Open Access regeling voor hantering van de CC-BY-NC licentie Dit is een auteursrechtlicentie van Creative Commons, een licentie die het gebruik van het artikel door derden regelt. Door de hoeveelheid informatie op het internet is het vaak lastig en tijdrovend om te achterhalen wie de rechthebbende van een werk is. Daarom werd in 2001 Creative Commons opgericht. Dit project wil het mogelijk maken om creatieve werken vrijer beschikbaar te stellen dan bij traditioneel auteursrecht mogelijk is.

  De specifieke CC-BY-NC licentie bestaat uit een paar elementen:
  BY: dit staat voor By You en betekent dat de gebruiker de naam dient te vermelden die bij het werk door de auteur of de licentiegever is aangegeven.

  NC: dit staat voor Non-Commercial. Hiermee geeft de auteur toestemming om zijn werk te kopiëren, te verspreiden en door te geven, alsook er afgeleide werken van te maken, maar niet om het werk te gebruiken voor commerciële doeleinden.
 • 5. Wat is het officiële begin van de embargoperiode?
  De embargotermijn vangt aan op het moment dat een artikel online verschijnt in de online research database van Wolters Kluwer Nederland.
 • 6. Hoe krijgt een auteur zijn/haar artikel in Open Access? 
  Er zijn vijf voorwaarden die vervuld moeten zijn om een beroep te doen op het Open Access recht:

  1. Het gaat om een tijdschriftartikel in een van de 27 tijdschriften;

  2. Het moet gepubliceerd worden door een auteur die een betaald dienstverband heeft bij een Nederlandse universiteit of wetenschappelijke instelling;

  3. De auteur geeft bij inlevering van zijn artikel aan dat het getoetst moet worden op wetenschappelijkheid omdat hij/zij dit in Open Acces wil publiceren na de embargo periode;

  4. Het artikel wordt getoetst, met inachtneming van de toetsingscriteria die voor dit doeleinde zijn opgesteld, door de redacties. Het resultaat van deze toetsing wordt door de redactie aan de auteur teruggekoppeld. Alleen artikelen die na de toets als 'wetenschappelijk' kwalificeren komen voor Open Access in aanmerking;

  5. De auteur ontvangt zijn AAM versie van Wolters Kluwer Nederland direct na afloop van de embargoperiode en publiceert dit onder de afgesproken licentievoorwaarden, namelijk met CC-BY-CN licentie en een deeplink naar de vindplaats van het artikel in de online research database van Wolters Kluwer Nederland.