Mede naar aanleiding van de negende Internationale Open Access Week , een week waarin academische instellingen, bibliotheken en uitgevers stil stonden bij het publiek toegankelijk publiceren van wetenschappelijke artikelen, oftewel bij Open Access, geven wij u graag een overzicht van de ontwikkelingen aan onze kant incl. een wijziging van ons beleid die in uw hoedanigheid van auteur bij Wolter Kluwer relevant voor u kan zijn.

 

Wat kunt u met Open Acces in relatie tot uw werk bij Wolters Kluwer?

Wij zetten graag een aantal zaken voor u op een rijtje.

 

a. Open Access. Indien u een wetenschappelijk artikel heeft geschreven in één van onze 27 vaktijdschriften en werkzaam bent aan een universitaire instelling en het artikel is mede tot stand gekomen met financiering uit publieke middelen, kunt u vanaf 1 januari dit jaar uw werk na een embargoperiode in de openbaarheid brengen door publicatie in de universitaire repository.

 

b. Content Marketing. Nieuw en ook van belang voor auteurs van vaktijdschriften die niet aan een universitaire instelling verbonden zijn is het volgende. Wij bieden u bij de publicatie van uw tijdschriftartikel een exclusieve licentie aan. U geeft ons dan toestemming uw artikel te publiceren waarbij u uw rechten bij ons in licentie geeft. U krijgt daar ook rechten voor terug namelijk het recht om de definitieve versie van het artikel (de PDF versie van de eindversie, de publishers version) zoals dat in het tijdschrift gepubliceerd is, direct na publicatie (dus zonder embargo termijn) te gebruiken voor promotionele doeleinden (Content Marketing) te weten gebruik in sociale media (LinkedIn, Twitter, Facebook) en plaatsing op de website van uw (advocaten)kantoor of persoonlijke website. Bent u werkzaam op een universiteit? Dan geldt deze regeling ook voor u. Of uw artikel wetenschappelijk is of niet maakt hierbij niet uit. De publicatie op de repository van de universiteit valt niet onder deze noemer, hierop is de Open Access regeling van toepassing. De genoemde licentie voorziet niet in hergebruik van uw materiaal door derden zonder toestemming van de uitgever (denk aan andere uitgevers).

 

c. Zie voor en schematische weergaven van de Open Access en Content Marketing mogelijkheden bij Wolters Kluwer onderstaande beslisboom.

 

Wij zien uit naar de voortzetting van de prettige samenwerking, een samenwerking waarin wij u zo goed als mogelijk willen helpen met uw Open Access en Content Marketing verplichtingen en met het realiseren van uw wens naar zichtbaarheid op het internet.