Hieronder leest u meer over de Open Access regeling van Wolters Kluwer Nederland:
 • 1. Wie heeft het recht op Open Access?
  De regeling van artikel 25fa Auteurswet is alleen van toepassing op de maker van een werk en niet op rechthebbende in het algemeen, zoals een werkgever van de maker. Het recht op Open Access is een 'persoonlijkheidsrecht' en komt specifiek toe aan de maker. Werkgevers zijn expliciet uitgesloten van de werking van artikel 25fa Auteurswet.
 • 2. Welke auteurs vallen binnen het Open Access regeling van Wolters Kluwer Nederland?
  Alle auteurs met een betaald dienstverband verbonden aan een universiteit of wetenschappelijke instelling die een kort werk van wetenschap schrijven. Bij deze auteurs is er namelijk sprake van Nederlandse, publieke financiering van wetenschappelijk onderzoek. Publicaties van advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, etc. vallen niet onder de Wolters Kluwer Nederland Open Access regeling. Hun onderzoek is niet met publieke middelen gefinancierd.
 • 3. Wat zijn de voordelen voor u als auteur?
  Naast wetenschappers, docenten en studenten die al toegang hebben tot het artikel via de Navigator van Wolters Kluwer Nederland, zal uw werk via Open Access breder beschikbaar zijn in het publieke domein. U kunt het werk namelijk op een niet-commerciële wijze voor eenieder toegankelijk maken na inachtneming van de embargoperiode.

  Naast klanten/gebruikers die al toegang hebben tot het artikel via de Navigator van Wolters Kluwer Nederland, zal uw artikel (na het verstrijken de embargo periode) via Open Access vrij toegankelijk zijn in de Wolters Kluwer Navigator.

 • 4. Welke tijdschriften vallen onder de Open Access regeling van Wolters Kluwer Nederland en met welke termijnen?

  Het Open Access beleid van WKNL richt zich op de artikelen in 20 tijdschriften van WKNL. Deze zijn ingedeeld in twee groepen  tijdschriften met embargotermijnen van respectievelijk zes en twaalf maanden, al naar gelang de verschijningsfrequentie van het tijdschrift.  Zes maanden voor tijdschriften die wekelijks verschijnen en 12 maanden voor tijdschriften met een lagere frequentie (bijv. maandelijks).

 • 5. Waarom juist deze 20 tijdschriften?

  Deze tijdschriften bevatten deels wetenschappelijke (‘zware’) artikelen. Naast deze tijdschriften geeft Wolters Kluwer Nederland nog circa 60 andere tijdschriften uit die vooral gevuld zijn met praktische informatie, geschreven door mensen uit de praktijk en niet uit de wetenschap. Deze tijdschriften noemen wij vakpublicaties waarbij meestal de redactie of de uitgever een auteur vraagt om (op praktische en verklarende wijze) over een onderwerp te schrijven. Deze publicaties kwalificeren niet als wetenschappelijke werken in de zin van de Open Access regeling. De gebruikers van deze publicaties zijn hoofdzakelijk specifieke beroepsgroepen niet zijnde wetenschappers.

 • 6. Wat kan ik in Open Access publiceren na afloop van de embargotermijn?
  Na afloop van de embargotermijn maken wij het artikel vrij toegankelijk in de Navigator. Door een deeplink te plaatsen in de repository van de universiteit kunnen de lezers daar via de deeplink toegang krijgen tot de tekst in HTML (incl. hyperlinks) en tot de PDF versie.
 • 7. Waar mag ik als auteur mijn Open Access artikel publiceren?
  Op een eigen of niet-commerciële website of in een open universiteit repository. De Auteur mag het artikel niet gebruiken voor commerciële doeleinden, ook niet voor dat doel door een derde partij. Commercieel gebruik betekent in de eerste plaats gebruik bedoeld voor of gericht op commercieel voordeel, betaling of geldelijke compensatie, dat een schending van de licentie zou zijn.
 • 8. Wat is het officiële begin van de embargoperiode?
  De embargotermijn vangt aan op het moment dat een artikel online verschijnt in de online research database van Wolters Kluwer Nederland.
 • 9. Hoe krijg ik als auteur mijn artikel in Open Access?

  Er zijn vijf voorwaarden die vervuld moeten zijn om een beroep te doen op het Open Access recht:

  1. Het gaat om een tijdschriftartikel dat gepubliceerd is in een van de 20 tijdschriften;
  2. Het moet gepubliceerd worden door een auteur die een betaald dienstverband heeft bij een Nederlandse universiteit of wetenschappelijke instelling;
  3. De auteur geeft bij inlevering van zijn artikel aan dat hij/zij dit artikel in Open Acces wil publiceren na de embargoperiode;
  4. De auteur ontvangt de deeplink naar het artikel van Wolters Kluwer Nederland in de Navigator van Wolters Kluwer Nederland direct na afloop van de embargoperiode.
 • 10. Wie is mijn contactpersoon bij Wolters Kluwer?
  Vragen over Open Acces kunt u stellen aan uw uitgever en/of aan de redactiesecretaris van het tijdschrift waarin het artikel gepubliceerd wordt. Om in aanmerking te komen voor gebruik van de Open Access regeling is het raadzaam dit tegelijkertijd bij het inleveren van uw artikelen voor publicatie dit kenbaar te maken.
Back To Top