Wolters Kluwer
 
Nieuwsbrief voor Wolters Kluwer auteurs
Nieuwsbrief voor Wolters Kluwer auteurs
December 2020
Geachte auteur,
Het jaar 2020 laten we alweer bijna achter ons. Mét u hebben vele auteurs en relaties van Wolters Kluwer Legal & Regulatory Nederland (hierna Wolters Kluwer) 2020 als een zeer bijzonder jaar ervaren. Een jaar waarin ons ‘normale’ leven volledig is veranderd. Daar staat tegenover dat deze periode ook heeft geleid tot nieuwe initiatieven, een andere manier van werken en een meer bewuster leven. In mijn ogen niet per definitie verkeerde ontwikkelingen. Het heeft de weg vrijgemaakt voor vele nieuwe kansen en dat juich ik enorm toe. 
 
Dat een fysieke bijeenkomst of ontmoeting er nog niet in zit, vind ik spijtig. Uw veiligheid en gezondheid, alsmede die van onze medewerkers, is voor Wolters Kluwer erg belangrijk. Met u heb ik de wens dat fysieke bijeenkomsten/vergaderingen spoedig weer in ere hersteld kunnen worden en ik u weer persoonlijk de hand kan schudden.
 
In deze nieuwsbrief zal ik stilstaan bij de veranderende (werk)omstandigheden onder invloed van de covid-19 pandemie. Verder praat ik u bij over InView (voorheen project Walter), de reprorechtvergoedingen, het nieuwe open access beleid en ‘Wetgeving in wording’. Vergeet vooral niet Lawyers for Lawyers te steunen in het goede werk dat zij verrichten.
 
Ik wens u veel leesplezier!
De invloed van covid-19 op uw werk voor Wolters Kluwer
Gedurende de covid-19 periode heeft u voortdurend hoogstaande kwalitatieve content geleverd. Daar zijn wij blij mee en u heel erg dankbaar voor. Voor velen van u betekende deze periode een gedwongen verblijf ‘ergens in huis’, zo mogelijk in uw eigen werkkamer. Al met al ging deze abrupte omschakeling vrijwel rimpelloos, niet het minst door uw getoonde flexibiliteit en (technisch) inzicht of zoals een van onze auteurs liet weten: ‘Ik wist niet dat ik tot zulke technische hoogstandjes in staat was!’.
 
Inmiddels lijkt het erop dat iedereen gewend is geraakt aan dit ‘nieuwe werken’. Bestaande traditionele werkwijzen zijn aangepast en hebben geleid tot nieuwe initiatieven, die waarschijnlijk ook in de toekomst hun bestendigheid zullen krijgen. Zo gingen onze Navigator trainingen voor klanten gewoon door. In no time verzorgde het team, dat verantwoordelijk is voor deze trainingen, een online variant.
 
Het voortwoekerende virus kreeg ook een aparte plaats in de Navigator. Al snel werd het ‘Corona Dossier’ geopend waarin juridisch en fiscaal nieuws, blogs en achtergrondartikelen over het covid-19 virus te vinden waren. Taxlive en het NJB lieten zich niet onbetuigd en openden themapagina’s over onder meer de juridische en fiscale gevolgen van de maatregelen. De gebruikscijfers tonen aan dat dit in een goede behoefte voorziet. De auteurs van Ondernemingsrecht schreven in het voorjaar in korte tijd maar liefst 27 covid-19-gerelateerde artikelen die ook op een speciale themapagina gepubliceerd zijn. Het bleef echter niet alleen bij geschreven woord. De fiscale gevolgen van het covid-19 virus zijn door Taxvisions in beeld gebracht in een aantal zeer toegankelijke en interessante video’s. Mooi om te zien dat er zo snel is ingesprongen op actualiteit. En dat allemaal dankzij u!
 
Het is nog koffiedik kijken wat de situatie komend (voor)jaar zal zijn. Voorlopig is alles online en wordt er, wanneer dit weer kan, net zo gemakkelijk weer teruggeschakeld naar fysieke (redactie)vergaderingen en/of evenementen en bijeenkomsten. Als eerste evenement zal op 22 januari aanstaande de Stevensprijs voor de zesde keer worden uitgereikt. De genomineerden zijn bekend. Vanwege covid-19 zal deze editie live worden uitgezonden. Houd de communicatie over het programma in de gaten.
 
Concluderend kunnen we wel zeggen dat u als auteur en wij als uw (uitgeef)partner in staat zijn om snel en doeltreffend te schakelen in uitdagende en lastige omstandigheden. Daar mogen we met z’n allen best trots op zijn!
Steun Lawyers for Lawyers
Velen van u hebben het Auteursportaal geactiveerd. Een aantal van u heeft hiervoor nog geen gelegenheid gehad maar we willen u uitnodigen om nog dit jaar mee te doen (u moet daartoe wel een uitnodiging hebben ontvangen om het Auteursportaal te activeren). Voor iedere auteur die in december het portaal activeert, doneert Wolters Kluwer € 25,- aan Lawyers for Lawyers. Helpt u mee? 
 
Lawyers for Lawyers ondersteunt wereldwijd advocaten die vanwege hun beroep worden bedreigd of tegengewerkt.
 
Heeft u nog geen uitnodiging voor het Auteursportaal ontvangen dan volgt deze in 2021. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.
 
Voor vragen kunt u een mail sturen naar [email protected].
InView - voorheen Walter
InView
Met regelmaat bent u bijgepraat over de ontwikkelingen binnen het project Walter. Onder de naam InView gaat deze nieuwe expert solution per 1 januari 2021 daadwerkelijk live, om te beginnen met InView Arbeidsrecht.
 
InView is niet langer meer een project, maar een intelligent product waarbij een expert solution wordt gecombineerd met nieuwe slimme technieken en oplossingen. Door het gebruik van kunstmatige intelligentie wordt het zoekproces sneller en gemakkelijker. Het stelt professionals in staat productiever en efficiënter te zijn, waardoor InView nauw aansluit bij het (dagelijkse) werkproces.
 
Een journalist van Het Financieele Dagblad noemde niet voor niets InView 'verbluffend vernuftig'. Dit geeft ons veel energie en vertrouwen in de toekomst!
 
InView Arbeidsrecht 
InView Arbeidsrecht is in samenwerking met arbeidsrechtspecialisten van meer dan 40 advocatenkantoren en een multidisciplinair team van Wolters Kluwer in korte ontwikkelrondes tot stand gekomen. 
 
Onderzoek doen in InView Arbeidsrecht gebeurt op basis van overzichtelijke onderwerpen georganiseerd naar artikel/artikellid. Per onderwerp is informatie gegroepeerd in vier heldere informatieniveaus: oriëntatie, verdieping, jurisprudentie en ontwikkeling. In het oog springt ook de groepering van alle jurisprudentie op hetzelfde, diepe niveau als die toegepast wordt bij de artikelen. Dit is een enorme stap vooruit in het efficiënt maken van het jurisprudentieonderzoek.
 
Uw bijdrage(n) aan vakliteratuur, tijdschriftartikelen of commentaren zijn en worden opgenomen binnen een van de eerder genoemde informatieniveaus. 
 
Hoe verder met InView voor de legal professional in 2021?
In de loop van 2021 worden de rechtsgebieden Ondernemingsrecht en Insolventierecht uitgewerkt. Wij informeren u uiteraard zodra hier mee over bekend is.
 
Bent u benieuwd naar InView en wilt u wat meer achtergrondinformatie, bezoek dan onze website.
InView Tax
Het InView Tax productontwikkelingsteam is hard aan het werk om in nauwe samenwerking met specialisten uit de fiscaliteit hét nieuwe Tax Research platform te ontwikkelen. Ondersteund door het Tax Expert Panel worden voorgestelde oplossingen beoordeeld en gevalideerd. 
 
Omdat de ontwikkeling in nauwe samenspraak gaat met specialisten uit de fiscaliteit worden de bevindingen direct geïntegreerd in de product ‘roadmap’ en worden interessante bevindingen en ontwikkelingen getoetst. Zo is er recentelijk onderzoek gedaan naar de meerwaarde van praktische, toepasbare content en welke software applicaties in de praktijk worden gebruikt. Doel: het werkproces efficiënter maken door routinematige handelingen zoveel mogelijk te automatiseren en bestaande software applicaties te integreren.
 
Het Tax Expert Panel is een online community waar fiscalisten zich voor kunnen aanmelden. Panelleden krijgen als eerste toegang tot het werkende prototype. Ook kunnen zij direct feedback geven over de gewenste koers van InView Tax. Op dit moment maken gebruikers uit meer dan 75 organisaties deel uit van dit Tax Expert panel!
 
Hoe verder met InView Tax in 2021?
In 2021 zal de nieuwe InView Tax Research applicatie voor meer gebruikers toegankelijk zijn. Wilt u al eerder toegang tot het prototype, laat het ons vandaag nog weten!
Open Access beleid vanaf 2021
Wolters Kluwer onderschrijft het belang van Open Access voor de ontwikkeling van de wetenschap en presenteert m.i.v. 2021 haar eigen Open Access beleid.
 
Wolters Kluwer maakt hierbij gebruik van de ‘Groene Open Access route’. Dit betekent dat van 20 wetenschappelijke Wolters Kluwer tijdschriften de artikelen, geschreven door auteurs verbonden aan een universiteit, na een embargotermijn en op verzoek van de auteurs vrij beschikbaar komen in de Navigator. De wetenschappelijke auteur kan vervolgens een deeplink in de repository van de universiteit plaatsen die toegang geeft tot het artikel. Artikelen worden in de Navigator zowel in HTML (inclusief hyperlinks) als in PDF aangeboden.
 
Wat is Open Access
Open Access betekent vrije toegang tot publiek gefinancierde werken van wetenschap. In Nederland is het beschikbaar stellen van een kort werk van wetenschap vastgelegd in artikel 25fa Auteurswet
Reprorechtvergoeding niet langer via Wolters Kluwer
Het uitkeren van de reprorechtvergoedingen aan auteurs is medio dit jaar veranderd. Stichting Reprorecht heeft Stichting Lira aangewezen om de reprorechtvergoeding aan u te betalen. Dit betekent dat dit niet meer wordt gedaan door Wolters Kluwer. Dit besluit is genomen door Stichting Reprorecht. Stichting Reprorecht is de wettelijk aangewezen partij om reprorechtgelden te incasseren en te verdelen over rechthebbenden.
 
Wij informeren u graag zo goed mogelijk over deze wijziging en de gevolgen daarvan. Na het besluit van Stichting Reprorecht is direct een kernteam samengesteld met als doel u zo volledig mogelijk te informeren over de veranderde situatie en u te ondersteunen bij het doen van een opgave bij Stichting Lira. Velen van u hebben dit erg gewaardeerd.
 
Wolters Kluwer houdt met Stichting Lira contact. Uw suggesties tot verbetering van het proces en de communicatie door Stichting Lira worden direct door ons doorgegeven. Binnen de gegeven kaders blijft Wolters Kluwer zich inzetten en invloed uitoefenen om deze verandering zo soepel mogelijk voor u te laten verlopen.
 
Veel auteurs hebben inmiddels succesvol hun opgave afgerond. Als uw opgave vóór 19 oktober 2020 bij Stichting Lira is binnengekomen, ontvangt u de reprorechtvergoeding in december. Aanmeldingen na 19 oktober worden uitbetaald in het tweede kwartaal van 2021. Voor aanvullende informatie kunt u Stichting Lira raadplegen of kijken op onze website
Navigator blijft in ontwikkeling
Wetgeving in wording
Met ‘Wetgeving in wording’ beschikt de gebruiker sinds het najaar over een actueel overzicht van toekomstige wetswijzigingen. Deze nieuwe Navigator functionaliteit toont de versie van de tekst van een wetsartikel op basis van de (laatste) nota van wijziging of amendement voordat een wijziging definitief wordt. Gebruikers van de Navigator zijn daardoor nog beter in staat proactief te adviseren en hun klanten tijdig te wijzen op veranderingen in de wet. Navigator visualiseert door middel van een overzichtelijke tijdbalk de historische, huidige en de toekomstige versies van wetten. Tevens is het mogelijk wetsversies te vergelijken waardoor razendsnel inzicht verkregen wordt in de verschillen.
 
Meer weten over ‘Wetgeving in wording’? Kijk dan op onze speciale themapagina of bekijk direct hoe het allemaal werkt.
Wetgeving in wording
In 2020 zijn verder diverse verbeteringen doorgevoerd in de Navigator. Verbeteringen die misschien niet altijd direct zichtbaar zijn omdat deze onder de ‘motorkap’ van de Navigator zijn aangebracht. Het betreft vooral verbeteringen bij zoeken, navigeren en lezen van documenten en uitgaven.
Ook in 2021 blijft de Navigator een belangrijk platform voor onze producten en blijven we werken aan een stabiele en betrouwbare omgeving.
 
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of suggesties dan hoor ik deze graag van u.
 
Ik dank u hartelijk voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar en uw blijvende vertrouwen, inzet en waardering voor Wolters Kluwer, ook in dit uitzonderlijke en bijzondere jaar. Namens het gehele team wens ik u fijne feestdagen en een gezond en vitaal 2021.
 
Met vriendelijke groet, 
Peter Immink
 
Peter Immink
Content Director
Wolters Kluwer Legal & Regulatory Nederland
Foto Peter Immink