De beoordeling

De uitgever beoordeelt, waar van toepassing in overleg met de betreffende redactie, uw idee of manuscript. Daarbij kijken wij bijvoorbeeld of er eerder al over het onderwerp is gepubliceerd. En of het past binnen de redactionele formules die wij hanteren. Niet in de laatste plaats is het ook belangrijk dat uw publicatie van waarde is voor de professionals die wij als Wolters Kluwer bedienen. 

Bij een positief oordeel bespreken we met u het voorstel tot samenwerking. Als wij het eens zijn, ontvangt u een contract met de afspraken en gaan wij van start. Bij de start ontvangt u alle informatie over de werkwijze, inclusief de uitleg over hoe u uw kopij aanlevert. Verder ondersteunen wij u met auteursinstructies, leidraden en - waar van toepassing - specifieke online auteursomgevingen.

 

Publicatie

Is uw publicatie eenmaal gereed dan krijgt deze een plaats in onze online database en zoekmachine, de Navigator. Wij zorgen ervoor dat uw uitgave overzichtelijk wordt weergegeven en goed vindbaar is. Verschijnt uw publicatie ook op papier, dan staat onze jarenlange kennis en ervaring met opmaak-, druk- en bindprocessen altijd garant voor een kwalitatief hoogwaardig eindproduct, of het nu een boek of tijdschrift betreft.

Uw werk publiceren
Bekijk Video