DEEP IMPACT WHEN IT MATTERS MOST

Uw vakinformatie tijdens de coronacrisis

De coronacrisis heeft ook ingrijpende gevolgen voor juridisch en fiscaal Nederland. Het vertrouwde werk verandert: rechtszaken worden aangehouden, juristen werken thuis en faculteiten schakelen over naar digitaal onderwijs. Daarnaast hebben cliënten dringend behoefte aan adviezen over corona-gerelateerde vraagstukken. Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, bieden wij u op deze pagina – vrij toegankelijk - vakinformatie over de coronacrisis aan.

Juridisch en fiscaal thema in Navigator

Onder de naam ‘Corona en Recht’ en ‘Corona en Fiscaliteit’ wordt een selectie van uitspraken, columns
en literatuur openbaar ter beschikking gesteld.

Vanuit juridisch oogpunt ligt de focus op de rechtsgebieden arbeidsrecht, bestuursrecht, ondernemingsrecht
en insolventierecht. Cliënten hebben dringend behoefte aan adviezen over corona-gerelateerde vraagstukken, zoals:

- Kom ik in aanmerking voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkbehoud?
- Welke steunmaatregelen zijn er voor mijn bedrijfstak?
- Kan ik als bestuurder nog ingrijpende verplichtingen aangaan?
- Mag onze algemene vergadering van aandeelhouders via Skype gehouden worden?
- Rechtvaardigt het virus een beroep op overmacht?
- Zijn er mogelijkheden om contracten aan te passen?
- Mag ik onze werknemers controleren op corona?
- Moeten gescheiden ouders zich aan de omgangsregeling houden?
- Hoe kan ik uitstel van betaling krijgen van de Belastingdienst?
- Hoe kan naleving van noodverordeningen worden afgedwongen?

Bekijk het juridische thema
Bekijk het fiscale thema

De dienstverlening van Wolters Kluwer tijdens de crisis

Zoals uw cliënten op u rekenen, kunt u ook op ons rekenen. Onze dienstverlening gaat onverminderd door. U kunt uw vakinformatie bestellen en (online) gebruiken zoals u van ons gewend bent.