INLEIDING

Wolters Kluwer ("wij" of "ons") wil u informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. In deze Privacy & Cookie verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een persoon die direct of indirect op basis van die gegevens kunnen worden geïdentificeerd. Dit kan informatie omvatten zoals namen, contactgegevens, (online) identificatiegegevens, online identificatiemiddelen of andere specifieke kenmerken van die persoon.

Deze Privacy- & Cookie verklaring is van toepassing wanneer u onze websites, oplossingen en andere diensten, waaronder evenementen, bezoekt die verwijzen naar of een link bevatten naar deze verklaring ("Diensten"). Deze Privacy- & Cookie verklaring kan worden aangevuld met of vervangen door aanvullende privacy verklaringen of voorwaarden die aan u worden verstrekt.

GELAAGDE AANKONDIGINGSKOPPEN:

 • WIE ZIJN WIJ?

  Wolters Kluwer is een wereldwijde organisatie die bestaat uit vele bedrijven wereldwijd. Alle persoonsgegevens die aan Wolters Kluwer wordt verstrekt of door Wolters Kluwer wordt verzameld via onze bedrijfswebsites, wordt beheerd door Wolters Kluwer N.V., Postbus 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn en/of een van haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen. Onze bedrijfswebsites bevatten informatie over verschillende aan Wolters Kluwer N.V. gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen, afhankelijk van de web pagina's die u bezoekt. Wanneer pagina's voorzieningen bevatten die specifiek betrekking hebben op een bepaalde aan Wolters Kluwer N.V. gelieerde onderneming of dochteronderneming (zoals contactformulieren, communicatievoorzieningen en chat boxes), dan is de desbetreffende onderneming exclusief verantwoordelijk voor die voorzieningen en de daarmee verzamelde gegevens. Algemene voorzieningen van de web pagina's (zoals website analytics) worden gebruikt door zowel Wolters Kluwer N.V. en de betreffende gelieerde onderneming of dochteronderneming en voor zover in dat kader persoonsgegevens worden verwerkt, geschiedt dat op basis van een gezamenlijke regeling die door Wolters Kluwer N.V. is getroffen met de aan haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. Onderdeel van deze regeling is dat Wolters Kluwer N.V. te allen tijde bereikbaar zal zijn voor betrokkenen om hun eventuele vragen of zorgen op te pakken en hen in staat te stellen om hun rechten uit te oefenen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens hen in verband met hun persoonsgegevens toekent.

  Wij zetten ons in om de persoonsgegevens van onze klanten, gebruikers, medewerkers en andere belanghebbenden te beschermen en tegelijkertijd onze klanten, medewerkers, investeerders en de maatschappij te helpen een diepere impact te creëren en de juiste beslissingen te nemen.

  Als u contact met ons wilt opnemen in verband met vragen over uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar de rubriek ‘HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN’ hieronder.

 • WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

  Het soort persoonsgegevens dat wij verzamelen hangt af van uw relatie met ons en de diensten die wij u leveren. Daartoe kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen:

  • Naam en contactgegevens, zoals voor- en achternaam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer
  • Werkgerelateerde informatie, zoals functietitel of opleidingsinformatie
  • Accountgegevens, zoals wachtwoorden en andere beveiligingsinformatie voor verificatie en toegang tot de account
  • Financiële informatie, zoals bankrekeningnummers, credit- en betaalkaartnummers voor de verwerking van betalingen
  • Gebruiksinformatie, zoals gedragsinformatie over hoe u binnen onze Diensten navigeert en welke elementen van onze Diensten u het meest gebruikt en informatie over de goederen en/of diensten die u wenst te bestellen, verlanglijstje, voorkeuren, interesse, enz. Andere informatie die u deelt via onze websites, apps, webwinkels en andere producten.
  • Computer-, apparaat- en verbindingsinformatie, zoals IP-adres, browsertype en -versie en -locatie

  Als u jonger bent dan 13 jaar dan verzoeken wij u geen gebruik te maken van of toegang te krijgen tot onze diensten. Wolters Kluwer verzamelt of bewaart niet bewust persoonsgegevens (zoals gedefinieerd door de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act) van personen jonger dan 13 jaar. Indien Wolters Kluwer verneemt dat op of via de Diensten persoonsgegevens van personen jonger dan 13 jaar zijn verzameld, zullen wij passende maatregelen nemen om deze gegevens te verwijderen.

 • HOE VERZAMELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

  Wij en onze externe dienstverleners kunnen persoonsgegevens verzamelen uit de volgende bronnen:

  • Directe interacties, zoals wanneer u zich registreert voor onze Diensten of een aankoop doet
  • Gegevens van derden, zoals informatie op websites van derden of andere informatie die u mogelijk openbaar heeft gemaakt of informatie die door derden is verstrekt, met inbegrip van maar niet beperkt tot overheidsinstellingen en wederverkopers van gegevens
  • Geautomatiseerde traceertechnologieën, zoals informatie die automatisch wordt verzameld over uw interactie met onze diensten en websites het gebruik van verschillende technologieën zoals cookies, weblogs en beacons en internet tags
 • HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

  Verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt verstrekt en kan verder alleen worden gebruikt voor wettelijke of andere legitieme doeleinden. Als u bijvoorbeeld gebruik maakt van ons servicecontactformulier op onze website, zullen wij de informatie die u ons verstrekt in de eerste plaats gebruiken om te reageren op uw serviceverzoek. We kunnen deze informatie verder gebruiken om de kwaliteit van onze klantenservice te verbeteren.

  De rechtmatigheid van de verwerking is een van de belangrijkste principes met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens - wij passen de volgende wettelijke verwerkingsgronden toe:

  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of voor het nemen van maatregelen voorafgaand aan het sluiten van een contract;
  • verwerking is noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen - bijvoorbeeld om de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren;
  • verwerking noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is of die anderszins wettelijk is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming;
  • met uw toestemming.

  Afhankelijk van hoe u met ons en de Dienst omgaat, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Het beheren van onze relatie met u en ons bedrijf, zoals het verstrekken en beheren van uw toegang tot en gebruik van onze Diensten. Deze verwerking is noodzakelijk om een contract tot uitvoer te kunnen brengen;
  • Het verbeteren van onze dienstenen het ontwikkelen van nieuwe producten, zoals u uitnodigen om deel te nemen aan enquêtes of om uw ervaring met onze Diensten te personaliseren. Deze verwerking is noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen;
  • Marketing, zoals het verstrekken van marketing materialen of advertenties waarvan wij verwachten dat u daarin geïnteresseerd bent. Deze verwerking gebeurt met uw toestemming of in het kader van onze gerechtvaardigde belangen;
  • Werving, zoals de beoordeling van sollicitanten. Deze verwerking is om stappen te ondernemen voorafgaand aan het afsluiten van een contract of met uw toestemming;
  • Het aanbieden van online community's, zoals het beschikbaar stellen van chatrooms, forums, message boards of nieuwsgroepen. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of voor onze gerechtvaardigde belangen. Vergeet niet dat alle informatie die op deze forums wordt bekendgemaakt, openbaar is. We raden u aan om voorzichtig te zijn met het openbaar maken van persoonsgegevens op deze forums, aangezien deze informatie beschikbaar wordt gesteld aan andere gebruikers. Maak in deze openbare forums geen informatie openbaar die als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk kan worden beschouwd of die u niet openbaar wenst te maken of die u niet openbaar mag maken.
  • Andere algemene bedrijfsondersteunende doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inkoop, financieel en fiscaal beheer, risico- en nalevingsbeheer en externe rapportage. Deze verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is of die anderszins wettelijk is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming of voor onze legitieme belangen;
 • UW PERSOONSGEGEVENS DELEN

  Om u de best mogelijke Diensten te kunnen leveren en onze bedrijfsvoering te bevorderen, kunnen wij bepaalde informatie intern of met geselecteerde derden delen. Er kan ook een bepaalde wettelijke verplichting zijn waarvan wij te goeder trouw geloven dat wij uw persoonsgegevens van buitenaf openbaar moeten maken. Partijen waarmee we gegevens kunnen delen zijn onder andere:

  • andere gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van Wolters Kluwer, bijvoorbeeld voor het leveren van ondersteunende technologie ter ondersteuning van de diensten die wij leveren;
  • onze dienstverleners, bijvoorbeeld voor het beheer of de hosting van diensten en/of de ondersteuning van technologie voor de diensten die wij leveren;
  • onze zakelijke partners, voor zover u een product of dienst van een dergelijke zakelijke partner hebt gekocht of belangstelling hebt getoond in een product of dienst van een dergelijke zakelijke partner, met hen heeft gecommuniceerd of anderszins toestemming hebt gegeven voor het delen van uw persoonsgegevens met een dergelijke zakelijke partner;
  • abonneren, accrediteren of professionele organisaties, bijvoorbeeld voor het verstrekken van gebruiksinformatie aan organisaties die u toegang geven tot onze diensten en/of het delen van tracking en het inwisselen van credits voor professionele accreditatie;
  • organisaties die betrokken zijn bij bedrijfsoverdrachten, bijvoorbeeld aan een koper of opvolger in het geval van een verkoop of een andere bedrijfstransactie waarbij een deel van of al onze activiteiten betrokken zijn;
  • andere partijen, bijvoorbeeld als dat nodig is voor externe audit, naleving, risicobeheer, aan bedrijfsontwikkeling en/of corporate governance gerelateerde zaken; of
  • overheden en regelgevers, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

  Wanneer we persoonsgegevens intern of met derden in andere landen delen, beschikken we over de nodige waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van, indien van toepassing, de EU-modelclausules. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zijn derden verplicht passende waarborgen te gebruiken om persoonsgegevens te beschermen en hebben zij alleen toegang tot persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van hun specifieke taken.

 • HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

  Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen en voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens worden verzameld, in overeenstemming met ons beleid inzake het bewaren van gegevens en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen wij alle redelijke stappen ondernemen om deze uit onze systemen te verwijderen en vast te leggen of om ze naar behoren te anonimiseren, zodat u niet langer geïdentificeerd kunt worden.

 • HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

  We hebben in al onze bedrijven een intern kader van beleidslijnen en minimumnormen ingevoerd om uw gegevens veilig te houden. Daarnaast beperken we de toegang tot persoonsgegevens voor onze medewerkers, zakenpartners, dienstverleners en externe dienstverleners tot een ‘need-to-know’ basis. Meer specifiek en in overeenstemming met de wet nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen (beleid en procedures, IT-beveiliging en andere) om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens en de manier waarop deze worden verwerkt te waarborgen.

 • WAT ZIJN UW RECHTEN?

  Wij zullen uw rechten onder de toepasselijke wetgeving respecteren. Voor zover uw lokale wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, voorziet, omvatten uw rechten onder meer het volgende:

  • Recht van toegang (‘een overzicht van uw persoonsgegevens’): het recht om een overzicht te krijgen van uw persoonsgegevens die wij verwerken.
  • Recht op correctie (‘corrigeer uw persoonsgegevens’): als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.
  • Recht om te wissen (‘recht om te worden vergeten’): het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens verwijderen voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. In bepaalde omstandigheden is het voor ons niet mogelijk om uw verzoek in te willigen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. In sommige gevallen zijn uw persoonsgegevens nodig om de Diensten te kunnen leveren en als u dergelijke informatie niet aan ons verstrekt, kan het zijn dat u de toegang tot en het gebruik van de Diensten of het gebruik van bepaalde functies van de Diensten wordt ontzegd.
  • Recht op gegevensportabiliteit (‘overdracht van uw persoonsgegevens’): het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens rechtstreeks aan u over te dragen. Dit geldt voor bepaalde persoonsgegevens indien deze automatisch en met uw toestemming of op basis van een contract dat u met ons hebt afgesloten, wordt verwerkt. Op uw verzoek, en indien technisch mogelijk, zullen wij uw persoonsgegevens aan een andere partij van uw keuze doorgeven.
  • Recht om de verwerking te beperken: het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens die wij voor een bepaalde periode of voor onbepaalde tijd in ons bezit hebben, beperken of stopzetten. In bepaalde omstandigheden is het voor ons niet mogelijk om uw verzoek in te willigen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen of wanneer wij kunnen aantonen dat we dwingende legitieme gronden hiervoor hebben.
  • Recht van verzet: het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De redenen voor het bezwaar moeten verband houden met uw specifieke situatie en met een verwerking op basis van de voorwaarde van het legitieme belang. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende redenen kunnen aantonen dat dit niet het geval is. In bepaalde omstandigheden heeft u het onvoorwaardelijke recht om bezwaar aan te tekenen, bijvoorbeeld in het kader van direct marketing activiteiten.
  • Intrekking van de toestemming: het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, bijvoorbeeld, nadat u toestemming heeft gegeven om u op de hoogte te houden van onze Diensten, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.

  Om uw rechten uit te oefenen en/of voor andere vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar het onderstaande onderdeel ‘HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN.

  Als u van mening bent dat wij niet reageren of het niet eens zijn met onze praktijken op het gebied van gegevensbescherming, kunt u ook een klacht indienen bij uw nationale autoriteit voor gegevensbescherming.

 • HET GEBRUIK VAN COOKIES

  Wij gebruiken cookies om onze websites te optimaliseren en het verkeer op onze website te analyseren. Als we van tevoren uw geïnformeerde toestemming hebben verkregen, kunnen we soms gebruik maken van cookies van derden, met name plugins voor sociale media, om u in staat te stellen ideeën en informatie met betrekking tot ons onmiddellijk en voor eigen marketingdoeleinden te delen.

  Cookies of soortgelijke technieken (gezamenlijk "Cookies" genoemd) zijn kleine tekstbestanden of pixels die op uw computer of mobiele apparaat kunnen worden opgeslagen. Cookies kunnen nodig zijn om het browsen op de website te vergemakkelijken en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies van derden kunnen informatie verzamelen om persoonlijk browsegedrag te analyseren.

  We kunnen gebruik maken van cookies die behoren tot een van de vier onderstaande categorieën. Onze website cookiebanner maakt het u mogelijk om uw voorkeuren van de niet-verplichte cookiecategorieën te beheren. De banner geeft ook een overzicht van alle gebruikte cookies onder de categorieën.

  • Noodzakelijke cookies - deze verplichte cookies zijn nodig om onze websites goed te laten functioneren.
  • Functionele cookies - deze Cookies voegen extra functionaliteit toe aan onze websites.
  • Prestatiecookies - deze Cookies ondersteunen analytische diensten die ons helpen de functionaliteit en gebruikerservaring van onze website te verbeteren.
  • Belanghebbende cookies - deze Cookies kunnen worden toegepast om inzichten te verzamelen om gepersonaliseerde inhoud en reclame op onze en andere websites te verzamelen.

  Meer informatie over Cookies vindt u hier.

 • LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

  Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites van Wolters Kluwer of van derden, die andere privacy verklaringen kunnen hebben dan de onze. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of openbaar maken van persoonsgegevens die via andere websites zijn verzameld.

  Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor enige informatie of inhoud op dergelijke websites. Links naar andere websites worden uitsluitend voor het gemak aangeboden. Uw gebruik van en browsen op een dergelijke website is onderworpen aan het eigen beleid van die website. Bekijk de privacy verklaringen die op andere websites zijn geplaatst en die u via onze website kunt bezoeken.

  Wolters Kluwer kan u in specifieke gevallen aanvullende of andere privacy verklaringen verstrekken over hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt voor een specifieke Dienst.

 • AANVULLENDE INFORMATIE VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË

  Naast de informatie die in deze privacyverklaring wordt verstrekt, is hier aanvullende informatie voor inwoners van Californië te vinden.

 • HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

  Als u vragen heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken of als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via het formulier ‘VRAGEN EN ANDERE VERZOEKEN'.U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het formulier ‘VRAGEN EN ANDERE VERZOEKEN'

  Als u van mening bent dat wij niet reageren of het niet eens zijn met onze praktijken op het gebied van gegevensbescherming, kunt u ook een klacht indienen bij uw nationale autoriteit voor gegevensbescherming.

  In antwoord op een verzoek kunnen wij u vragen om uw identiteit te verifiëren indien nodig, en om informatie te verstrekken die ons helpt om uw verzoek beter te begrijpen. Als wij uw verzoek niet of slechts gedeeltelijk inwilligen, zullen wij u uitleggen waarom.

 • UPDATES VAN DEZE VERKLARING

  Van tijd tot tijd kunnen wij deze Privacy & Cookie verklaring of een andere specifieke privacy verklaringen bijwerken. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in deze Privacy & Cookie verklaring, zullen we een nieuwe datum toevoegen aan deze Privacy verklaring. Deze versie is van kracht per 30 juni 2020.

  Versie 2.0

Back To Top