Waarom zou een bedrijf voor een ISO 45001-certificaat gaan?

De ISO 45001 zorgt voor een structurele aanpak van de risico’s binnen de organisatie. Bijkomend voordeel is dat ISO 45001 wereldwijd erkend is. Dus organisaties kunnen op een gelijk niveau over welzijn praten met hun klanten, leveranciers en andere internationale stakeholders.

Wat als je al een ander managementsysteem hebt?

Is de stap naar een ISO 45001 dan veel eenvoudiger? Organisaties die reeds een ISO 9001 of een ISO 14001 systeem hebben, hebben een streepje voor. Zij doen dan een gapanalyse om te kijken in welke mate welzijn al is meegenomen in hun systeem om zodoende de organisatie voor te bereiden voor de ISO 45001-implementatie en certificatie.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor een goed werkend managementsysteem

Belangrijke drijfveer is dat het gaat om het bekomen is van een continue verbetering en niet van het bekomen van het certificaat. Belangrijk is ook dat alle partijen binnen de organisatie betrokken zijn. Zowel het topmanagement als de leidinggevenden als de mensen op de werkvloer. Zodoende dat we alle wijzigingen kunnen opnemen in het systeem.