Repair: de praktische online tool voor schadeberekeningen na verkeersongevallen

Berekent u regelmatig de schade na een verkeersongeval? Dan is de online calculatietool Repair van Wolters Kluwer van onschatbare waarde. Want daarmee geeft u snel en eenvoudig correcte berekeningen en u dus veel tijd bespaart. En omdat uw advies grondig onderbouwd is, kunt u hogere tarieven aanrekenen.

notification success circle checkbox icon
Compleet
Met Repair berekent u alle schadeposten: voertuigschade, lichamelijk letsel (tijdelijke en blijvende invaliditeit) en schade door overlijden.

signal wifi connection icon
Online
Repair is een online calculatietool.
U kunt meteen aan de slag.

order layers icon
Stapsgewijs
Dankzij de overzichtelijke boomstructuur waarin alle mogelijke calculatieposten zijn opgenomen, weet u precies welke informatie u moet invoeren.

content trending flame icon
Zorgvuldig
U vult de specifieke details van het schadedossier in en Repair maakt zelf correcte, realistische berekeningen. Zo maakt uw cliënt meer kans voor de rechtbank of bij een minnelijke schikking.

edit thumbs up like icon
Correct
Met Repair werkt u automatisch met de juiste kapitalisatietechnieken, indicatieve tabellen en interestvoeten. Ook alle recente wetgeving en rechtspraak zijn in uw calculatietool opgenomen.

fast forward speed player icon
Up-to-date
U bent zeker dat u correcte gegevens en variabelen gebruikt voor al uw berekeningen. Want uw calculatietool beschikt altijd over de nieuwste versie van de indicatieve tabel of wettelijke interestvoet.

time tracking stopwatch icon
Snel
Repair neemt het complexe rekenwerk van u over. Zo wint u tijd. En dankzij de integratie van de indicatieve tabellen of kapitalisatietechnieken hoeft u alleen nog de cijfers en specifieke gegevens van uw dossiers in te geven.

Wat kan?

Onbeperkte mogelijkheden
Met Repair behoudt u uw vrijheid. U kunt kiezen voor concrete of forfaitaire schadeberekeningen. En u kunt moeiteloos afwijken van de vooropgestelde bedragen uit de indicatieve tabel.

Diverse scenario’s uitwerken
Schade is een complex gegeven. Daarom berekent u met Repair hetzelfde schadegeval volgens diverse parameters. En zoekt u zo de ideale calculatie uit voor uw cliënt.

Commentaren toevoegen
Bij elke berekening kunt u per tussenstap commentaren schrijven en toevoegen. Die commentaren kunt u ook in uw finaal rapport opnemen.

Unieke toegang
Specifieke encryptie en een persoonlijke identificatiecode beschermen uw berekeningen en simulaties. Alleen u hebt toegang via een wachtwoord of via uw elektronische identiteitskaart.
Berekeningen onderbouwen
Repair houdt rekening met commentaren en updates uit rechtspraak en rechtsleer.
Wilt u graag weten waarom bepaalde informatie noodzakelijk is voor uw berekening? Als u ook abonnee bent op Jura klikt u vanuit Repair rechtstreeks door naar de relevante wetteksten, rechtspraak en rechtsleer.

Berekeningen beveiligd doorsturen
Ook uw berekeningen delen met de verzekeringsmaatschappij of de advocaat van de tegenpartij verloopt volledig veilig.
Overtuigend eindrapport
Repair ordent uw ingevoerde gegevens én het eindresultaat netjes in een Word-
of een pdf-document. Handig om te verwerken in uw conclusies of minnelijke
regelingen, om aan uw cliënt te tonen of voor te leggen aan de rechtbank
of de tegenpartij.

Tweetalig
U kiest zelf de taal van uw rapporten. Rapporten afdrukken in het Frans of het Nederlands is altijd mogelijk, ongeacht de taal die u gebruikte voor de invoer van de gegevens.

Waarom Repair?


U houdt rekening met elke schadepost
De boomstructuur aan de linkerkant begeleidt u netjes door alle mogelijke schadeposten in uw dossier: zaakschade, letselschade, invaliditeit, gemaakte ziekenhuiskosten, ... U kunt zelfs vooraf betaalde voorschotten ingeven.


U bewaart altijd het overzicht
Met één klik op ‘Samenvatting’ ziet u meteen hoe alle posten zich tot elkaar verhouden en welke informatie er nog nodig is.


U kunt commentaren toevoegen
In elke schadepost kunt u bij de ingevoerde cijfergegevens extra uitleg toevoegen in het commentaarveld. Wilt u dat die commentaar niet in een rapport verschijnt? Dan markeert u die als vertrouwelijk.


U maakt eenvoudig simulaties met interestberekeningen
Bij elk schadetotaal beïnvloedt u de interestberekening door op de knop ‘Interestberekeningen’ te klikken. U past voor elke schadepost de interestvoet en de startdatum van de berekening eenvoudig aan. Handig: u ziet meteen het resultaat van die wijziging.


U simuleert in een handomdraai kapitalisatieberekeningen
Met Repair kunt u ook kapitalisatieberekening voor toekomstige schade uitvoeren. Daarbij hebt u de keuze uit ‘zekere annuïteiten’ en ‘lijfrente’. U kunt een simulatie altijd aanvaarden of verwerpen.

U schakelt moeiteloos tussen Repair en Jura
Bent u ook Jura-abonnee? Dan klikt u in de rechterkolom van Repair op een Jura-verwijzing. Zo gaat meteen in een nieuw venster naar Jura. Daar vindt u alles wat u wilt weten. Nog geen abonnement op Jura? Ontdek er hier meer over.

U maakt uitgebreide en overzichtelijke rapporten
In de rapporten van Repair vindt u naast een samenvatting van de resultaten ook een uitgebreid overzicht van de gebruikte parameters. Zo kunt u de berekening altijd staven.

U drukt rapporten af met één klikU downloadt de overzichtelijke en volledige rapporten van Repair precies zoals u ze wilt:

  • in het Nederlands of het Frans
  • met of zonder commentaar
  • volledig, beperkt, vonnis en conclusie
Bestel Repair vandaag nog
Maak snel correcte berekeningen van de schade bij verkeersongevallen met deze praktische calculatietool.