Abstract design with geometric shapes
Legal16 juni, 2022

Jura - klaar voor de toekomst

Bekijk de video  over de toekomst van Jura

Wat is de visie van Wolters Kluwer op het digitale informatieaanbod voor de juridische professional? Hoe verschillend is dit met het huidige aanbod? Manager digital portfolio strategy L&R Benelux, Eric De Cat neemt ons mee in de toekomstvisie.

Wat zijn momenteel de uitdagingen van juridische professionals ?

Enerzijds is er het recht dat blijft toenemen in volume en complexiteit. Niets wijst er op dat deze trend zal keren. Anderzijds is de markt van de juridische dienstverlening een erg concurrentiële markt waar klanten meer pro-activiteit verwachten en enkel willen betalen voor aantoonbare kwaliteit. Klanten stappen ook steeds beter geïnformeerd naar hun juridisch adviseur door de  basisinformatie die op het internet beschikbaar is.

Welke grote veranderingen ziet u aankomen in het aanbod van Wolters Kluwer?

Laten we het eerst hebben over de inhoud. Want daarover gaat het natuurlijk in de eerste plaats als we over opzoekwerk spreken. Wat niet zal veranderen is de kwaliteit van de informatie die we aanbieden. Onze auteurs en redactieteams zorgen ervoor dat alles wat we aanbieden 100% betrouwbaar is en dat zullen ze blijven doen.

Maar er zijn twee grote veranderingen: we zullen evolueren naar informatie die uitsluitend gericht is op digitale consultatie. En we zullen naast informatie ook inzicht en analyse aanbieden.

Bekijk de video  over de toekomst van Jura

Wat bedoel je met de evolutie van het publiceren van informatie naar het aanbieden van analyse en inzichten?

In de nabije toekomst zal de overheid het overgrote deel van de vonnissen en arresten publiek beschikbaar stellen. Zodra de rechtspraak beschikbaar is zullen we deze ook vanuit ons platform doorzoekbaar maken. Miljoenen documenten ontsluiten met een klassieke zoekmachine is echter weinig zinvol. Het zou een eindeloze reeks resultaten opleveren waarvan de analyse erg veel tijd in beslag zou nemen. Daarom werken we met “legal analytics”. Technologie die toelaat om vanuit de beschrijving van de casus in natuurlijke taal die vonnissen en arresten te selecteren die sterk aansluiten bij het eigen dossier. Ook de trend in de rechtspraak zal worden aangeboden evenals de elementen die daarin bepalend zijn.

Met andere woorden, we beperken ons niet tot het aanbieden van een reeks documenten, maar we bieden een analyse aan waarmee een advocaat of magistraat meteen aan de slag kan.

Jullie beweren dat jullie opzoekwerk meer en meer integreren in het werkproces van de jurist. Hoe moet ik mij dat voorstellen?

In de eerste plaats willen we verschillende informatiebronnen vanuit één zoekmachine toegankelijk maken. Relevante publieke bronnen zoals de parlementaire voorbereiding zijn vandaag reeds vanuit Jura doorzoekbaar. Maar de verschillende databanken van Wolters Kluwer zijn vandaag nog niet centraal doorzoekbaar. Daar komt de volgende jaren verandering in, zodat zowel de bronnen van het recht -de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer- uit Jura, als de meer praktische en specifieke informatiebronnen uit monKey, SocialEye en Mercatus vanuit één zoekopdracht toegankelijk worden.

Daarnaast zullen we het opzoekwerk veel meer integreren in het werkproces van de jurist. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat het mogelijk wordt om zoekopdrachten op te starten vanuit je tekstverwerker en dat je de omschrijving van een casus in een document rechtstreeks kan gebruiken als zoekopdracht. Of dat je meteen kan doorklikken naar de volledige tekst van een wet of een vonnis waarnaar in een mail of document verwezen wordt.

Een ander voorbeeld is de aansluiting op dossier- en kantoorbeheersystemen zoals Kleos en DLex. Vandaag bestaat er al een basisconnectie tussen Jura en Kleos of DLex. Je kan zoekopdrachten opstarten vanuit je dossierbeheersysteem en de resultaten ervan in een dossier opslaan. Die connectie zal nog veel intelligenter worden. Door onze databanken te laten samenwerken met onze dossierbeheersystemen zal je meteen een overzicht krijgen van alle dossiers en klanten die getroffen worden door een  belangrijke, gewijzigde wet.

We zullen evolueren naar informatie die uitsluitend gericht is op digitale consultatie. En we zullen naast informatie ook inzicht en analyse aanbieden.

Eric De Cat

Het werkproces van de jurist wordt dus veel meer gestroomlijnd. Maar zullen juristen ook beter met elkaar kunnen samenwerken?

We evolueren meer en meer naar een digitale werkruimte. Die zal er wat anders uitzien voor bijvoorbeeld advocaten en magistraten aangezien zij andere dossierbeheerssystemen gebruiken. Maar de werkruimtes worden wel met elkaar verbonden. Zo kan je vandaag al vanuit Kleos en DLex documenten verzenden naar de hoven en rechtbanken. Dat gebeurt via het digitaal platform voor de advocatuur (DPA) van de Orde van advocaten. Zo ontstaat stap voor stap een geïntegreerd digitaal juridisch eco-systeem. Om dit alles tot stand te brengen willen we nauw samenwerken met alle betrokken stakeholders.

Welke zal de impact zijn van deze evolutie op de juridische markt?

Ik verwacht dat deze impact fundamenteel zal zijn. Zoals reeds aangegeven neemt het recht voortdurend toe in volume en complexiteit. Door efficiënter te werken zullen juristen rendabel kunnen blijven werken tegen tarieven die haalbaar zijn voor hun cliënteel. Maar belangrijker nog is dat deze evolutie de kwaliteit van de juridische dienstverlening ten goede zal komen. Juristen zullen verder bouwen op bestaande inzichten. Ze zullen weten of wetswijzigingen een impact hebben op bepaalde dossiers. Ze zullen inzicht hebben in de trend van de rechtspraak en hun klanten gericht kunnen informeren over de kansen die ze maken. Rechters en advocaten kunnen weloverwogen de trend in de rechtspraak volgen, of een redenering opbouwen om ervan af te wijken.

Bekijk de video over de toekomstvisie voor Jura:
Jura video Eric
Bekijk de video
Jura - klaar voor de toekomst
Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top