sentral-drbs-gelukkige werkmensen
Compliance25 oktober, 2021

Het dynamisch risicobeheersingssysteem, maak het niet te complex

Dit artikel is een onderdeel is van een artikelenreeks waarin een jurist, preventieadviseur-arbeidsarts en preventieadviseur-arbeidsveiligheid zich buigen over het dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS). Het standpunt van de arbeidsarts.

Het dynamisch risicobeheersingssysteem is de basis van het ganse preventiebeleid. De hele Welzijnswet is hierop geënt, waarbij het systeem niet enkel betrekking heeft op de meer technische aspecten, maar ook de werkorganisatie, de sociale relaties en de omgevingsfactoren. Het is geen document, geen procedure of checklist, maar het overkoepelende geheel van taken, verantwoordelijkheden en activiteiten. Als arbeidsarts ben ik een van de externe experten die hun insteek geven voor de ontwikkeling en bijsturing van dit systeem, bij het bepalen van de prioriteiten en de hieraan gekoppelde preventiemaatregelen.

Focus op het doel

Maar wat wil je met dit alles uiteindelijk écht bereiken? Of anders gezegd, waarom moet de werkgever, met de interne preventiedienst als raadgever, een dergelijk dynamisch risicobeheersingssysteem in het leven roepen?
 
Het ultieme doel is uiteraard het waarborgen van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, in alle mogelijke aspecten. Je wilt als werkgever dat je mensen hun werk in goede omstandigheden kunnen uitvoeren. Natuurlijk wil je dat het werk zo goed en snel mogelijk wordt uitgevoerd, maar dan wel op zulk een manier dat de werknemers niet gekwetst of overbelast geraken, of opgebrand. Dat er zo min mogelijk arbeidsongevallen gebeuren, en dat er zo weinig mogelijk werknemers ziek worden. Dat je mensen het werk graag doen, en dat je als werkgever de opgebouwde kennis en expertise kunt behouden, doordat je werknemers zo weinig mogelijk geneigd zijn om je te verlaten.

Kortom, je wilt productieve, maar ook gezonde én gelukkige werknemers.

Laat je inspireren door anderen

Hoe bewerkstellig je dit?
Door in kaart te brengen welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s die werknemers hebben bij de uitvoering van hun werk, en maatregelen te treffen die hen hiertegen beschermen.
Niet meer, niet minder. Al de rest zijn eigenlijk details. Je bepaalt zelf hoe je het preventiebeleid invult.
 Maar het is hierbij zeker niet de bedoeling dat je het warm water opnieuw gaat uitvinden! Vraag eens aan een andere interne preventieadviseur hoe die het heeft aangepakt, of vraag aan je externe dienst hoe ze dat bij hun andere klanten toepassen. 

Hanteer de cirkel van Deming

Ook de wetgeving geeft nuttige handvaten. De omschrijving in de wetteksten lijkt moeilijk, maar het houdt uiteindelijk de kwaliteitscirkel van Deming in: Plan, Do, Check, Act. Dat is dus een aanpak waarbij je eerst belangrijkste gezondheids- en veiligheidsrisico’s in kaart brengt aan de hand van risicoanalyses en op basis hiervan preventiemaatregelen vooropstelt volgens de preventiehiërarchie (plannen), dan verantwoordelijken aanduidt die deze maatregelen uitvoeren (doen), je vervolgens opvolgt of deze maatregelen ook daadwerkelijk toegepast worden én het gewenste effect hebben (controleren), en waarbij je waar nodig bijstuurt (actualiseren). 
Eenvoud helpt bij implementatie
Eigenlijk is dat best eenvoudig. Maak het dan ook niet te complex, want dan haken de mensen af. Als preventieadviseur ben je er zelf ook mee verantwoordelijk voor dat dit dynamisch risicobeheersingssysteem ook effectief wordt geïmplementeerd. Wanneer je dit succesvol kunt toepassen en iedereen mee is, komt dat de organisatie ten goede. Want preventie loont. 

Auteur: Edelhart Kempeneers - Medisch directeur Attentia

Meer informatie

Andere artikels uit de reeks 'Het dynamisch risicobeheersingssysteem: een pragmatische multidisciplinaire benadering'

De uitgebreide versie van dit artikel  vindt u op senTRAL, bij In de praktijk, met als titel “Het DRBS: te integreren in alle aspecten van het werk”.

HSE

WHITEPAPER

Verbeter de impact van uw DRBS in 10 stappen. Hoe?

 Whitepaper 

Is uw bedrijf legal compliant?

Back To Top