taxville
Fiscaliteit & Accounting09 maart, 2021

Taxville Online 2021: De staat van digitalisering in het accountantskantoor een jaar na corona

2020 was een uitdagend jaar. De wereldwijde gezondheidscrisis dwong accountants en ondernemers overal ter wereld hun werk anders in te vullen. Accountants groeiden willens nillens uit tot adviseurs. Ze wijsden ondernemers de weg in het bos van fiscale steunmaatregelen en premies, én vonden zichzelf, geruggensteund door allerlei digitale tools, gaandeweg opnieuw uit. De openingssessie van Taxville Online 2021 stond dan ook helemaal in het teken van corona en de gevolgen ervan op het beroep van de accountant. U hoort en ziet Ronny De Goedt (Wolters Kluwer Tax & Accounting), Bart Van Coile (ITAA) en Glenn Vandamme (Finplex). 

taxville
Bekijk de video

Digitale transitie is versneld, maar strategische keuzes ontbreken

Eerste vaststelling: accountants hebben de gezondheidscrisis aangegrepen om hun digitale transitie te versnellen. Dat blijkt uit de Tax Trend Catcher, een recente bevraging van Wolters Kluwer bij 350 accountants. Er is geïnvesteerd in technologie om digitale aanlevering en verwerking van facturen mogelijk te maken, zowel op kantoor als thuis. 

Een opvallend cijfer om dat te illustreren: vóór de coronacrisis verstuurden ongeveer een kwart van de ondernemers hun facturen digitaal naar hun accountant, vandaag doet ruim een derde dat. Dus niet alleen het accountantskantoor digitaliseert, ook de kmo volgt die trend. 

 

Toch zijn de meeste kantoren nog niet zover dat ze ook strategische keuzes koppelen aan hun digitalisering. De meeste hebben hun fundamentele werkwijze nog niet herdacht. Daar liggen nog heel wat opportuniteiten.

 

Kloof tussen digital believers en non-believers

Ook opvallend zijn de grote verschillen tussen de kantoren onderling. Er is stilaan een digitale kloof aan het ontstaan tussen believers en non-believers. Kantoren die vandaag niet resoluut kiezen voor een digitale transformatie zullen straks hopeloos achterlopen op de concurrentie. Die kloof is dan niet meer te dichten. Accountant wordt businesscoachDe accountant heeft het voorbije jaar zijn rol van adviseur en businesscoach echt wel opgenomen. Dat blijkt ook uit de Tax Trend Catcher: de helft van de respondenten geeft aan dat ze méér vragen krijgen van klanten over hun persoonlijke financiële planning omdat die door COVID-19 onder druk staat. 

Dat advies verliep vaak telefonisch en via e-mail, maar ook videoconferencing heeft zijn plaats verworven binnen de communicatiestrategie van accountantskantoren. Net als Whatsapp, LinkedIn en Facebook, trouwens. 

 

Digitalisering niet meer te stoppen

Voor 47% van de respondenten is investeren in digitale tools zoals scanoplossingen, elektronisch factureren of het klantenportaal een topprioriteit. De digitalisering van het boekhoudkantoor is bovendien cruciaal om kerncijfers van de onderneming in kaart te brengen en snel en adequaat strategische beslissingen te nemen. 

 

Maar het gaat nog verder dan dat: ruim een vijfde van de ondervraagde accountants wil klanten verder begeleiden in het digitaliseringstraject van hun bedrijf. Want ook dat is een belangrijke kerntaak van de accountant: ervoor zorgen dat klanten mee op de digitale trein springen door tools en processen aan te bevelen. Digitalisering is tweerichtingsverkeer.

 

Digital accounting en adviesverlening gaan hand in hand

Digitaal werken is uiteraard geen doel op zich, maar een manier om tijdwinst te realiseren én kwalitatiever werk af te leveren. Door operationele processen te automatiseren komt er meer tijd vrij voor advies. Digitale tools helpen de accountant bovendien om waardevolle data te verzamelen en te analyseren. Zo kan hij gerichter fiscaal advies verlenen. 

 

De digitalisering creëert dus heel wat nieuwe mogelijkheden. De accountant moet zich daar goed van bewust zijn en een visie ontwikkelen voor zijn kantoor. Welk type accountant wil ik zijn? Focus ik op het operationele luik, met weinig aandacht voor advies. Of wil ik net uitgroeien tot CFO van mijn klanten, waarin data-analyse en advisering centraal staan? Op welk segment van de markt ga ik me richten? En hoe ziet mijn prijsmodel eruit. Het zijn keuzes waar ze vandaag al moeten over nadenken.  

 

Klanten overtuigen mee te stappen in digitale omwenteling

De tools zijn slechts een hulpmiddel. Het echte werk zit in de aanpassing van het proces en de strategie. Het heeft geen zin om facturen digitaal te laten aanleveren, maar ze vervolgens te laten liggen tot het einde van het kwartaal. Digitale facturen zijn net nuttig omdat u er als accountant veel sneller mee aan de slag kunt. De tools staan in functie van het proces, niet omgekeerd. Een extra uitdaging voor elke accountant is natuurlijk: hoe krijg ik mijn klanten mee in dat digitale verhaal?

 

Eerherstel voor de opleiding Accountancy & Fiscaliteit?

De digitale transitie is niet de enige uitdaging die vandaag opduikt in het accountantskantoor. Recent nog was er het onheilspellende bericht dat de accountant bij de tien grootste knelpuntberoepen hoort. Dat is problematisch, want hierdoor wordt rekrutering echt een probleem. Dat zet dan weer een rem op de digitale groei van het kantoor. Accountants hebben dus een strategie nodig om talent te vinden en te houden. Daar zullen ze de komende jaren echt meer rekening mee moeten houden. 

 

De hogescholen en universiteiten spelen vanzelfsprekend een belangrijke rol. De job van een accountant is fantastisch, want heel divers, maar het wordt er niet eenvoudiger op. Studenten moeten niet alleen de fiscale en boekhoudkundige kennis hebben, maar ook over de nodige sociale en digitale vaardigheden beschikken. Data-capturing en analyse worden belangrijker en dus worden IT-vaardigheden cruciaal. Daarnaast moet een accountant zijn klanten weten te overtuigen van zijn visie, én vaak complexe wetgeving op een heldere manier kunnen uitleggen. Dat is een heel pakket aan vaardigheden en kennis waar de scholen de nodige aandacht aan moeten besteden. 

Gerelateerde onderwerpen bekijken
Ontdek de voordelen van

E-invoicing

Met uw Wolters Kluwer-software verstuurt, ontvangt en boekt u al uw facturen digitaal in een handomdraai. En dat helemaal gratis.

Back To Top