vennootschapsvormen
Fiscaliteit & Accounting19 maart, 2020

De nieuwe rechtsvormen voor vennootschappen: wat moet u doen om in orde te zijn?

Het Belgische vennootschapsrecht ziet er sinds 1 januari 2020 een stuk minder complex uit. Zo werden de zeventien gangbare vennootschapsvormen herleid tot zes. In principe moeten ondernemingen pas in 2024 aan de nieuwe voorschriften voldoen. Toch neemt u vandaag maar beter al de nodige voorbereidingen.

De nieuwe rechtsvormen zijn: de besloten vennootschap (bv), de naamloze vennootschap (nv), de coöperatieve vennootschap (cv), de commanditaire vennootschap (CommV), de vennootschap onder firma (vof) en de maatschap (een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid). De regeling geldt niet voor de Europese rechtsvormen.  

Hieronder vindt u een tabel met alle wettelijke naamswijzigingen:

Oude namen Nieuwe namen
tijdelijke vennootschap (tv) of stille vennootschap (sv) Tijdelijke of stille maatschap (maatschap)
Vennootschap onder firma (vof) Vennootschap onder firma (vof)
Gewone commanditaire vennootschap (gcv) Commanditaire vennootschap (CommV)
Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa) Vennootschap onder firma (vof)
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) Coöperatieve vennootschap (als er een coöperatieve gedachte is) (cv) of besloten vennootschap (bv)
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba), Eénpersoons-bvba (e-bvba) en starters-bvba (s-bvba) Besloten vennootschap (bv)
Commanditaire vennootschap op aandelen (CommVA) Naamloze vennootschap (nv)
Economisch samenwerkingsverband (es) Vennootschap onder firma (vof)
Landbouwvennootschap (lv) die geen stille vennoten heeft Vennootschap onder firma, erkend als landbouwonderneming (voflo)
Landbouwvennootschap (lv) die stille vennoten heeft Commanditaire vennootschap, erkend als landbouwonderneming (CommVLO)

1. Gebruik de nieuwe naamgeving van de vennootschap in uw communicatie

Ook al is uw vennootschap vandaag nog niet omgevormd, u bent wel al verplicht om de nieuwe naamgeving te gebruiken in uw officiële communicatie (offertes, facturen, correspondentie, website, e-mailhandtekening, flyers, bedrukking op bedrijfswagens, …). Let op, want hier kruipt wellicht meer werk in dan u in eerste instantie vermoedt. Breng alvast ook uw klanten en leveranciers op de hoogte*.  

2. Benoem een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger

Vanaf 1 januari 2020 moet de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap een natuurlijke persoon zijn. Een rechtspersoon kan dus niet meer op zijn beurt een vennootschap als vaste vertegenwoordiger benoemen. De vertegenwoordiger hoeft wel niet langer aandeelhouder, bestuurder, lid van het directiecomité of werknemer zijn. Ga na hoe het bestuur in uw organisatie is opgebouwd en pas aan indien nodig. Een bestuursorgaan dat niet geldig is samengesteld kan namelijk geen geldige beslissingen nemen.  

3. Schrap dubbele bestuursmandaten

Bestuurders mogen niet langer meer dan één functie hebben binnen hetzelfde bestuursorgaan. U kunt dus niet langer als bestuurder in eigen naam én als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder zetelen. Ga dus na of er bestuursmandaten dubbel zijn opgenomen door dezelfde personen en pas aan indien nodig. Goed om te weten: vennootschappen kunnen nu een bestuursorgaan oprichten dat slechts uit één persoon bestaat.  

4. Stel zelfstandige bestuurders aan

Enkel zelfstandigen mogen onder de nieuwe regelgeving een bestuursmandaat uitoefenen in een vennootschap. Ook zelfstandigen in bijberoep mogen besturen; werknemers zonder zelfstandig statuut niet. Neem de nodige maatregelen indien noodzakelijk.  

Deadline wijziging statuten

Vanaf 1 januari 2024 nemen de oude vennootschappen automatisch een van de nieuwe rechtsvormen aan en moeten de statuten formeel aangepast zijn. Mist u deze deadline? Dan worden de bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld voor eventuele schade als gevolg van de laattijdige omzetting. Denk eraan dat wijzigingen van de statuten van een vennootschap neergelegd moeten worden bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en gepubliceerd moeten worden in het Belgisch Staatsblad. Meer informatie over de nieuwe vennootschapswetgeving vindt u op de website van FOD Economie en FOD Justitie.  


* In de loop van 2020 zal onze administratie uw bedrijfsgegevens aanpassen volgens de nieuwe regelgeving. We gebruiken vanaf dan de nieuwe rechtsvormen in al onze communicatie (facturen en  correspondentie). U hoeft hier dus zelf niets voor te ondernemen.
Back To Top