Asbest
Compliance09 april, 2021

Webinar - Asbest: waar toegepast, risico's, beheer en wetgeving

Het staat buiten kijf dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is.

Asbest heeft zeer nuttige eigenschappen (hoog isolatievermogen en hittebestendigheid, onbrandbaarheid enz.). Helaas heeft men ook moeten vaststellen dat asbestvezels in de longen ernstige gezondheidsschade kunnen aanrichten (mesothelioom of borstvlieskanker, longkanker, asbestose enz.).
Daarom zijn er zeer strenge voorzorgen nodig bij het gebruik van asbest en asbest bevattende materialen, zowel voor de bescherming van de werknemers als voor de bescherming van de algemene bevolking.

In dit webinar gaan we dieper in op volgende  vragen: 

  • Kent u de laatste asbestwetgeving? 
  • Weet u hoe u asbest detecteert? 
  • Kunt u een asbestinventaris opstellen? 
  • Weet u hoe u alle stakeholders correct informeert
Back To Top