Blog februari onkosten declareren
Fiscaliteit & Accounting09 juni, 2023

4 vragen over de vennootschapsbelasting: aanslagjaar 2023

Hoe zien de deadlines voor de aangifte van de vennootschapsbelasting eruit voor aanslagjaar 2023? En wat verandert er nog als gevolg van de nieuwe engagementsverklaring tussen minister Vincent Van Peteghem en het ITAA? Alle antwoorden op een rij. 

1. Wat houdt de engagementsverklaring van minister Van Peteghem en het ITAA precies in? 

De engagementsverklaring moet een einde maken aan de jaarlijks terugkerende problematiek van de aangiftetermijnen. Het doel is eenvoudig: accountants meer zekerheid geven om de aangiftes in te dienen én meer transparantie creëren met betrekking tot de deadlines. Er wordt daarom geopteerd voor een vaste datum, zowel voor de vennootschaps- als de personenbelasting. 

2. Wat zijn de aangiftetermijnen voor aanslagjaar 2023 en de volgende jaren?

Aangiftetermijn aanslagjaar 2023

 • deadline aangifte vennootschapsbelasting: 9 oktober 2023 

Meer weten over de aangiftetermijnen voor de personenbelasting? Die kan u hier terugvinden.  

Aangiftetermijnen vanaf aanslagjaar 2024 

 • opening Tax-on-Web en Biztax: ten laatste 30 april 
 • beschikbaarheid overheidsapplicaties: 5 maanden 
 • deadlines vanaf aanslagjaar 2024:
  • vennootschapsbelasting: 30 september 
  • personenbelasting:
   • algemeen: 15 juli
   • inkomsten uit een zelfstandige activiteit (winsten, baten, bezoldigingen van bedrijfsleiders of aan meewerkende echtgenoten), complexe aangiften en buitenlandse beroepsinkomsten: 15 oktober 

3. Wat wijzigt aan de autofiscaliteit?  

Benzine- of dieselwagens

 •  Aanschaf voor 01-07-2023 
  • De kosten van het voertuig blijven ‘levenslang’ fiscaal aftrekbaar. 
 • Aanschaf tussen 01-07-2023 en 31-12-2025 
  • De aftrekbaarheid van de kosten volgens de gramformule wordt vanaf 2025 geleidelijk afgetopt tot 75% in 2025, 50% in 2026, 25% in 2027 en 0% vanaf 2028.  
 • Aanschaf vanaf 01-01-2026 
  • Totaal aftrekverbod.

Hybride wagens

 • De brandstofkosten van de fiscaal gunstige ‘echte’ hybrides  -  aangeschaft zijn tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 – zullen beperkt worden tot  50%. 
 • Vanaf 1/1/2026 (en aanslagjaar 2027) zullen alle kosten (inclusief brandstofkosten) van de hybride voertuig niet meer aftrekbaar zijn. 

Emissievrije wagens

 • Aangeschaft voor 01-01-2027 
 • Levenslang volledig fiscaal aftrekbaar.

Voertuigen aangeschaft vanaf 01-01-2027

 • aanschaf in 2027: levenslang aftrekbaar tegen 95%

 • 2028: 90% 
 • 2029: 82,5% 
 • 2030: 75% 
 • 2031: 67,5%

4. Wat wijzigt er aan de wederopbouwreserve?  

Door een wederopbouwreserve aan te leggen, kunnen vennootschappen hun belastbare winst van de aanslagjaren 2022, 2023 en/of 2024 (tijdelijk) fiscaal vrijstellen. Het totaalbedrag van de wederopbouwreserve dat in die aanslagjaren kan worden aangelegd, is beperkt tot het boekhoudkundige bedrijfsverlies op de afsluitdatum van boekjaar 2020 (‘covid-jaar’). Vennootschappen die in aanslagjaar 2022 (boekjaar 2021) al een wederopbouwreserve hebben aangelegd, moeten nagaan in welke mate die vrijgestelde reserve belastbaar wordt in het aanslagjaar 2023 (boekjaar 2022). 

GRATIS DOWNLOAD 
Download de Fiscale Jaarkalender 2023
Bewaar het overzicht, zelfs in de drukste piekperiode. 
Gerelateerde onderwerpen bekijken
GRATIS DOWNLOAD 
Download de Fiscale Jaarkalender 2023
Bewaar het overzicht, zelfs in de drukste piekperiode. 
Back To Top