kmo
Tax & Accounting30 juni, 2021

3 pijlers van succes voor Belgische kmo’s: efficiëntie, inzicht en kwaliteit

Steeds meer zaakvoerders zien in dat ondernemen op basis van buikgevoel, intuïtie of ervaring niet langer houdbaar is. Er tekent zich binnen de kmo-wereld dan ook al enkele jaren een kentering af, ten voordele van een vorm van ondernemen die gebaseerd is op facts and figures. Dat leidt tot meer efficiëntie, inzicht én kwaliteit in de kmo.

Ondernemers staan onder steeds grotere druk. Om te beginnen neemt de concurrentie toe: starters betreden de markt, en gaan de strijd aan met gevestigde waarden. De opkomst van nieuwe spelers in e-commerce heeft in sommige sectoren bijvoorbeeld een ware prijzenoorlog ontketend. Klanten stellen ook steeds hogere eisen: producten en diensten moeten beter, sneller en goedkoper. Werknemers en leveranciers, ten slotte, drukken nadrukkelijker hun stempel.

Professionalisering en rationalisering van kmo’s

Bedrijfsleiders moet dus heel wat bordjes draaiende houden. In zo’n context is er geen plaats voor intuïtie omdat de financiële risico’s simpelweg te groot zijn. Het buikgevoel moet plaatsmaken voor ratio. Bovendien groeit het besef dat er in onze complexer wordende wereld nood is aan gespecialiseerde kennis en expertise. Die zoeken zaakvoerders steeds nadrukkelijker buiten de muren van het eigen bedrijf.

De hierboven geschetste professionalisering van de kmo-wereld kadert tevens binnen de toenemende digitalisering van de maatschappij in zijn geheel. Als het belang van business insights in kmo’s toeneemt, dan komt dat ook omdat er vandaag technologie voorhanden is die het mogelijk maakt op een relatief goedkope manier data te capteren en te analyseren.

Zo komen we tot drie pijlers waarop moderne kmo’s vandaag gebouwd zijn:

  1. Efficiëntie: een doorgedreven digitale strategie is een voorwaarde voor succes in de kmo-wereld. Die opent namelijk de deur naar automatisering van tijdrovende processen en een efficiëntere manier van werken.
  2. Inzicht: het verzamelen en analyseren van data leidt tot een scherper inzicht in de cijfers, noodzakelijk om een doeltreffend bedrijfsbeleid te voeren.
  3. Kwaliteit: dat alles biedt op de lange termijn mogelijkheden voor de organisatie om een hogere kwaliteitsstandaard na te streven, en zich positief te onderscheiden binnen de markt.

Digitalisering is een must

We zien dan ook dat succesvolle ondernemingen vol inzetten op digitalisering. De ruggengraat daarvan is het ERP-pakket. Dat is een allesomvattend softwarepakket dat verschillende processen binnen het bedrijfsbeheer (facturatie, planning, debiteurenbeheer, voorraadbeheer, …) digitaal met elkaar verbindt. Zo slagen succesvolle kmo’s erin tijdsintensieve en foutgevoelige manuele processen te versnellen en medewerkers efficiënter te laten (samen)werken.

Een betrouwbare softwarepartner

Het spreekt voor zich dat digitalisering heel wat kennis en ervaring vereist. Een betrouwbare softwarepartner is dan ook onontbeerlijk voor de kmo. Die helpt de onderneming met het in kaart brengen van de digitale noden en stippelt een haalbaar digitaliseringstraject uit en zoekt naar oplossingen op maat.

Wolters Kluwer als partner in digitalisering? 

Heeft u nog vragen over ons aanbod? Bent u benieuwd welke oplossingen het beste bij u passen? Onze collega's helpen u graag verder.
Gerelateerde onderwerpen bekijken
Digitaliseer en automatiseer uw werkprocessen

Adsolut Kmo-beheer

Administratie software van crm tot stockbeheer