Female colleagues discussing over a coffee.
Skatt og Økonomiseptember 13, 2022

Slik kan digitaliseringen hjelpe deg med å samarbeide bedre

En av de store forandringene digitaliseringen fører med seg for regnskapsbransjen, er muligheten til å kunne samarbeide mer effektivt ved hjelp av digitale verktøy. Digitaliseringens påvirkning på regnskapsbransjen – og samfunnet som helhet – har nok ikke gått noen hus forbi. En av mulighetene den gir, er å utvikle et tettere, smartere og mer effektivt samarbeid med partnere og kunder. Undersøkelser viser også at nettopp muligheten til effektivt samarbeid er noe som står høyt på mange regnskapsbyråers og bedrifters agenda i dag. Først og fremst når det handler om å velge hvilke digitale verktøy de vil bruke. 

Utnytt fordelene med skyen 
Muligheten til å jobbe skybasert er en stor fordel digitaliseringen har ført med seg. De fleste er nok klar over at skyen er fremtiden. Allerede i 2020 brukte bedrifter for første gang mer på skybasert infrastruktur enn på gamle, lokale løsninger med egne datasentre og maskinvare. Og alt taler for at den utviklingen kommer til å fortsette. 

Det er mange fordeler ved skyen. Man kan for eksempel ha alle dokumenter samlet på ett sted, alle som trenger det, får tilgang til dem og det er raskere og enklere å samarbeide om ulike saker. Dette forenkler hverdagen for alle brukere – uansett om det er medarbeidere eller kunder. Det å alltid ha tilgang til den siste versjonen av dokumenter, å kunne laste dem opp og jobbe med dem eksternt og å få varsler så fort en kunde eller kollega har gjort en endring, skaper merverdi for brukerne. 

Dessuten er det som regel sikrere å dele materiale. Funksjonalitet i ulike skybaserte systemer gjør det ofte enkelt å styre hvem man deler et bestemt dokument med, og sørger dessuten for at det skjer på en GDPR-sikker måte. I stedet for å sende materiale via den mer usikre e-postveien. 

Jobb tettere med kunden 

undefinedHistorisk sett har kanskje ikke regnskapsbyråer vært den partneren en bedrift har hatt tettest kontakt med. Kvitteringer og bilag har blitt sendt inn hver måned, men utenom dette har det vært lite kontakt. Nettopp det å sende inn dokumentasjon er også noe mange bedriftseiere har opplevd som slitsomt.

«Mange byråer sier at dette ofte er det problemet sluttkunden er aller mest ivrig etter å løse. Det tilbakevendende hodebryet går på hva de skal sende inn, og hvordan de skal gjøre det,» sier Carl F. Kjeldsberg, produktspesialist hos Wolters Kluwer.

Takket være digitale samarbeidsplattformer blir dette nå enklere. Det finnes muligheter for mer regelmessig kontakt og dialog mellom konsulent og kunde, og konsulenten kan på flere ulike måter støtte kunden i prosessen. For eksempel gjennom innebygde funksjoner for innsamling av dokumenter ved at konsulenten krever inn de dokumentene som trengs, slik at kunden bare trenger å svare på disse.  

Slike verktøy kan byråer også benytte seg av for å bygge en tettere relasjon med kunden. Dels gjennom å være tilgjengelig og lydhør for kundens behov, men også gjennom å være proaktiv og tilby kunden tips og rådgivning om hvordan de kan utvikle virksomheten. 
Back To Top