finsit er knutepunktet for Tenuras kunderådgivning
Skatt og Økonomioktober 20, 2021

Skytjenesten finsit er knutepunktet for TENURAs kunderådgivning

For regnskapsfirmaet TENURA er digitalisering en mulighet til å øke merverdien de tilbyr sine kunder, med moderne, fleksible arbeidsmetoder og mer fremtidsrettede rådgivningstjenester. I det arbeidet er det skybaserte rapporteringsverktøyet finsit en av nøklene.

Det skjer veldig mye spennende i den digitale utviklingen som påvirker regnskapsfirmaers måte å jobbe på, og å hjelpe sine kunder. En klar trend, og muligheten som nye verktøy og arbeidsmetoder bringer med seg, er at flere og flere byråer tilbyr sine kunder råd i tillegg til tradisjonelle regnskapstjenester. Et av selskapene som har kommet langt i den utviklingen og lyktes med kombinasjonen regnskap, forretningsutvikling og kontroll er TENURA. Ved hjelp av digitale verktøy og et sterkt søkelys på personlige kundeforhold finner TENURA nye måter å skape merverdi for sine kunder.

Allerede for noen år siden innså Markus Simonsson, forretningsrådgiver og partner i TENURA, sammen med sin partner og grunnlegger Hege Olausson, mulighetene for å ta Tenura Markusregnskapsfirmaet til neste nivå.

– Å jobbe skybasert, bærekraftig og mer fremtidsrettet var et aktivt valg vi tok for å hjelpe kundene våre med mer enn bare tradisjonelle regnskapstjenester. Ved å utvide rådene og bli mer en partner i forretningsutvikling, kan vi hjelpe våre kunder med å vokse og støtte dem på den beste måten, slik at de kan ta viktige beslutninger på riktig grunn, sier Markus.

finsit er en sentral lenke og informasjonskilde

- Kunden er alltid i fokus for oss. Det er vår oppgave å gjøre oss kjent med og forstå hva som driver kunden, og hvilke mål og planer de har. Det er da vi kan hjelpe dem med å ta bedre beslutninger. finsit er en stor hjelp i det arbeidet og et sentralt verktøy i våre kundesamarbeid.

finsit er utgangspunktet for alle nye kundeoppdrag

- Som et første skritt, når vi starter opp nye samarbeid, bruker vi finsits dokumentarkiv for enkelt å samle inn og overføre informasjon mellom kunden og oss. Dette er sensitiv informasjon som må håndteres riktig i samsvar med blant annet hvitvaskingsloven. Da er finsit en sikker og fleksibel løsning for deling og lagring av kundens dokumenter. Med finsit lager vi klare rutiner sammen med kunden og kan raskt få samlet alle nødvendige dokumenter på ett sted, tilgjengelig for både kunden og oss.

Det er flere fordeler med dette, sier Markus. På den ene siden får kunden på et tidlig tidspunkt bli kjent med finsit, som deretter blir en viktig informasjon og kommunikasjonskanal i det videre samarbeidet. Når TENURA deretter i neste trinn kobler regnskapssystemet med finansiell rapportering til slutt, blir det også en naturlig overgang ettersom kunden allerede kjenner seg igjen i andre deler av systemet.

- Det gjør det lettere for oss å få en fin plass i det pågående rådgivningsarbeidet når vi bygger videre med rapporteringsløsninger. Vi utvikler tjenester løpende med finsit som grunnlag, for eksempel i form av ulike rapport- og analysepakker som dekker ulike kunders behov og ambisjonsnivå. Med finsit i skyen er informasjonen også lett tilgjengelig for kunden, selv på mobilen, når og hvor de vil.

Mer klar, visuell informasjon øker forståelsen og tryggheten

I utvalget av alternative rapporteringsverktøy evaluerte TENURA flere skybaserte løsninger. Etter å ha vurdert flere faktorer som prisbilde, funksjonalitet og potensial, samt tidligere samarbeid med Wolters Kluwer innen årsavslutning og skatt, ble valget for TENURA enkelt.

- Det var hovedsakelig enkelheten i å kunne velge og visualisere det som er viktig for kunden og raskt kunne få en ide om situasjonen. Det at kunden kan få den presentert grafisk på en måte slik at de virkelig forstår hva tallene betyr i praksis for deres virksomhet gir en stor merverdi.

For TENURA betyr dette at de kan jobbe i bakgrunnen med dagens regnskap, laste opp data fra regnskapssystemet og bli enige med kunden om hvilke KPI-er de vil se og kunne fordype seg i. Ved å intervjue kunden om behov og fremtidsplaner, bygger TENURA en nøkkeltallsoversikt som kunden selv kan påvirke og følge med jevne mellomrom. De gir også råd om hva som kan være viktig å følge opp i finsit.

- Denne visuelle rapporteringen utgjør en stor forskjell for kunder som er vant til mer tradisjonelle rapporter. Det er ofte vanskelig å forstå alle tallene og kunne lese hva som er viktig hvis du ikke selv er økonom. Med mer "ferdigbehandlet" materiale kan kunden føle seg tryggere og ta raskere beslutninger, beskriver Markus.

Med kundens fremtid i fokus

TENURA har ambisjoner om å hjelpe sine kunder med å flytte fokus fra det som har skjedd til det som kommer i fremtiden, dit de vil. Her kan finsit bidra til å gjøre det lettere å følge hvordan planen gjennomføres og å se hvilke beslutninger som må tas.

- Kundene er ikke vant til å snakke om fremtiden med sitt regnskapsfirma. Vi skiller oss mye ut da vi legger mye fokus på budsjett og hvordan du kan dra nytte av mer aktivt budsjettarbeid og ta avgjørelser basert på det. Det er mye å hente på å fange og analysere både positive og negative avvik for å kunne skape bedre fremsyn og betingelser for å utvikle virksomheten sin. Med finsit er det mulig å gjøre det vanskelige lettere å forstå, avslutter Markus.

Back To Top