Åsa på BDO om finsit
Skatt og Økonomi05.04.2021 00.00.00

Intervju med Åsa Pedersen i BDO Sverige

"Vi er svært fornøyde med produktet", er det første Åsa Pedersen sier når vi møter henne til lunsj for å høre om hennes erfaringer med finsit.

Enkel og tidsbesparende rapportering

For de kundene hvor BDO har løpende oppdrag, forenkler perioderapporten i finsit jobben for regnskapsførerne. Gode nøkkeltall, grafisk presentasjon og et komprimert balanse- og resultatregnskap kombineres med regnskapsførernes kommentarerer, alt samlet på ett sted. Perioderapporten sparer regnskapsførerne for mye tid sammenlignet med å eksportere dokumenter fra regnskapssystemet, lage egne grafer, skrive kommentarer i Word, og deretter sammenfatte alt i en e-post. «Det er viktig at det er brukervennlig, enkelt og intuitivt, noe finsit virkelig er.»

Støtte i det personlige møtet med kunden

Vi lurer på om rapporteringen via finsit erstatter det personlige møtet med kunden, men Åsa mener det snarere er et supplement. For regnskapsføreren er det veldig effektivt å bruke finsit ved gjennomgang av årsregnskapet med kunden. Det gjør det enklere for kunden å forstå, det ser proft ut, og takket være drill-down-funksjonen får kunden bedre innsikt i virksomheten sin. Tilliten til regnskapsføreren øker også, siden det blir tydelig hvordan tallene er bygd opp.

En annen del som støtter regnskapsføreren før møtet med kunden, er muligheten til å lese om hvordan ulike nøkkeltall regnes ut. Dermed blir det også enklere å snakke om nøkkeltall på møtet, noe som styrker regnskapsførerens profesjonalitet. 

Kunden har alt tilgjengelig i en portal

BDO tilbyr alle sine kunder den nettbaserte plattformen «BDO-portalen». Her får kunden tilgang til alt som angår bedriftens økonomi, samlet og lett tilgjengelig på ett og samme sted. Portalen består av:

  • Fakturagodkjenning og regnskap i Fortnox
  • Økonomien presentert på en enkel måte via finsit
  • Et felles dokumentarkiv som også er en funksjon via finsit
  • Sluttkunden og regnskapsføreren kan lagre dokumenter som vedrører kunden
  • Saksbehandler-funksjon hvor kommunikasjon med kunden foregår

Egne rapporter for å løse kundespesifikke behov

Med finsit er det også enkelt å bygge opp egne rapporter, noe som både regnskapsførere og kunder setter pris på siden ulike bransjer har forskjellige rapporteringsbehov, og siden standardrapportering ikke alltid er nok. De skreddersydde rapportene styrker også regnskapsføreren i rådgiverrollen, og skaper en god dialog mellom regnskapsfører og kunde.

Digital arbeidsmetode gjør det enkelt å dele på jobben

Innføringen av finsit har vært en del av en digital arbeidsmetode, der målsetningen er at alle kontorene innenfor BDO jobber på samme måte. Å jobbe digitalt og skybasert sikrer en effektiv og fleksibel arbeidsmetode hvor det er mulig å arbeide på tvers av kontorene ved behov. Det betyr at hvis et kontor eksempelvis er underbemannet, kan en regnskapsfører fra et annet kontor hjelpe til.

finsit styrker BDOs forretninger

Åsa Pedersen er autorisert regnskapsfører og en av de ansvarlige for utviklingen av BDO-portalen, hvor finsit er en av de nettbaserte applikasjonene som inngår. BDO har de siste årene tatt markedsandeler og flyttet inn i nye, fine lokaler i Stockholm på Sveavägen med vakre vinduer, gjennomtenkt design og effektivt utnyttede arealer. finsit har bidratt til å styrke bedriften ved å presentere økonomien i realtid for kunden på en lettfattelig måte.

Vil du også vite mer om hvordan finsit kan styrke virksomheten din? Les mer her >>

BDO og Åsa Pedersen

BDO er en del av et internasjonalt nettverk med 73 000 medarbeidere fordelt på 1500 kontorer og en representasjon i cirka 160 land. I Sverige er BDO på 24 steder. For sjette år på rad ligger BDO på toppen av SKIs (Svenskt Kvalitetsindex) liste over kundetilfredshet i bransjen. «Vi i BDO engasjerer oss langsiktig i hver kunderelasjon», forklarer Åsa Pedersen, «og den lidenskapen er en åpenbar fremgangsfaktor for oss.»